Personbefordring med bus

Personbefordring med bus

Learnmark Efteruddannelse

Alderskravet til buschaufføruddannelsen ændres

Fra den 1. juli 2022 må unge begynde på uddannelsen til buschauffør fra det fyldte 18. år.
Den 1. juli ændres bekendtgørelsen for kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejgodstransport, hvilket betyder, at unge må begynde buschaufføruddannelsen fra det fyldte 18. år. På nuværende tidspunkt skal man være 21 år, før uddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik kan påbegyndes.

Samtidig sker der en række konsekvensrettelser i følgende tre bekendtgørelser: bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D) og bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E).
Ændringen i alderskravet fra 21 til 18 år gælder kun nationalt. Chauffører skal stadig være fyldt 23 år og have mindst to års erfaring som bus- eller lastbilchauffør for at måtte køre internationalt.
Færdselsstyrelsen skriver:

”Aldersnedsættelsen sker efter politiske drøftelser, og i forlængelse heraf har Vejdirektoratet foretaget nabohøringer af Sverige og Norge, hvor alderskravet tilsvarende har været nedsat til 18 år siden 2011 og 2012. Tilbagemeldingerne fra Norge og Sverige viser, at nedsættelsen af aldersgrænsen ikke umiddelbart har haft betydning for trafiksikkerheden. Dette skal blandt andet ses i lyset af de øgede krav til uddannelse og oplæring, samt det forhold at det fortsat er forholdsvis få personer under 21 år, der vælger at uddanne sig til buschauffør.”
- TUR

Læs Færdselsstyrelsens nyhed på fstyr.dk