Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Armeret hånd- og sprøjtepuds
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 256,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 1.605,80
Info om fag

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vejlede kunden om valg af pudssystem med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav.
Manuelt påføre og afrette armeret pudssystem med hensigtsmæssigt værktøj på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
Påføre og afrette sprøjtepuds i passende lagtykkelse i forhold til valgt armeret pudssystem.
Vælge den type værktøj og arbejdsmetode, herunder til- og afrigge sprøjtemaskine, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet.
Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og efter relevante anvisninger.

Fagnummer: 49244 Armeret hånd- og sprøjtepuds Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.605,80