Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.853,75
Info om fag
49636 - Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Medvirke til diamantskæring i alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold.
- Udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele.
- Foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under udførelse af diamantskæringsopgaven.
- Medvirke til diamantskæring i forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, samt høje konstruktioner som skorstene og siloer mv.
- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49636 Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 1.040,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.853,75