Diamantskæreruddannelsen hold 2 modul 3
10-01-2022
Diamantskæreruddannelsen hold 2 modul 3
Learnmark Horsens - AMU Vejlevej 150 8700 Horsens
10 dage Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 1.260,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 7.241,60
Info om fag

Målgruppe: Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse:
Med viden om, hvordan love, bekendtgørelser og vejledninger bliver til og forskellen på disse, vil deltageren kunne:
- anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger, herunder relevant arbejdsmiljølovgivning og AT-vejledninger.
- foretage anmeldelser og erhvervelse af tilladelser ved diamantskærerarbejde samt administrere kontakten til myndigheder i forbindelse hermed.

Fagnummer: 49588 Diamantskærer - Anvendelse af love og regler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Medvirke til diamantskæring i alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold.
- Udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele.
- Foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under udførelse af diamantskæringsopgaven.
- Medvirke til diamantskæring i forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, samt høje konstruktioner som skorstene og siloer mv.
- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49636 Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.454,25

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer der har eller søger beskæftigelse inden for diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Udføre skæring, smigboring, og boring med relevant diamantværktøj og tilbehør, herunder diamantboremaskine (1200-5000W), vinkelsliber, vandsuger og støvsuger.
- Betjene el-værktøj ud fra viden om el-sikkerhed og korrekt anvendelse af kabler.
- Anvende forskellige typer af skæreskiver ud fra viden om skivernes opbygning og forskellige segmenttyper.
- Ud fra viden om de enkelte værktøjers anvendelsesmuligheder udføre håndholdt våd- og tørboring herunder smigboring og håndholdt våd- og tørskæring.
- Foretage nødvendig understøtning i forbindelse med udførelse af opgaverne samt foretage fastgørelse af boremaskine med anker, vakuum, opspænding og lim i forbindelse med boring i loft.
- Ud fra kendskab til de enkelte værktøjers opbygning, vedligeholde udstyr.
- Beregne vægt og størrelse af de afskårne dele.
- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.
- Har viden om og kan anvende rigtige arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49641 Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.164,55

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende tidssvarende mobile IT-værktøjer i forbindelse med udførelsen af en byggesag på byggepladsen, herunder udføre arbejdet under hensyn til sikkerhed på byggepladsen og sikker håndtering af elektronisk data.

Fagnummer: 48968 IT på byggepladsen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.392,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Skriv en besked
Filer