Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 384,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 1.712,45
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til ansatte på genbrugspladser.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vejlede brugerne af genbrugsstationerne om sorteringskriterierne for affaldet på den pågældende genbrugsplads ud fra viden om gældende regler og lovgivning om affaldsfraktionering, miljø og arbejdsmiljø.
Udføre deres arbejde på genbrugspladsen under hensyn til egen og andres sikkerhed og medvirke til forebyggelse at brugeres til skadekomst under ophold på pladsen.
Oplyse brugerne af genbrugspladserne om behandling/genanvendelse af affaldet ud fra viden om affaldsbehandlingen af de enkelte fraktionstyper.
Fremme borgernes forståelse for affaldssorteringens vigtighed og forklare sammenhængen imellem renhedskriterier og økonomi.

Fagnummer: 43478 Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45