Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 670,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.319,25
Info om fag
49592 - Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse indenfor klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde relevante typer anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder koblede anlæg, afledt fra bygge og anlægskonstruktioner, iht gældende autorisations-, bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Beregne vandhastighed på baggrund er jordens permeabilitet.
- Anvise relevante afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud, således at evt. oversvømmelser giver anledning til mindst mulig skade på bygge og anlægskonstruktioner.
- Udføre nødvendig digital dokumentation til myndighedsansøgning, udførelsesplan og drift og vedligeholdelsesplan.
- Udføre lovpligtig kvalitetssikring.

Fagnummer: 49592 Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 670,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.319,25