Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 640,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 3.179,00
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse indenfor klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde relevante typer anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder koblede anlæg, afledt fra bygge og anlægskonstruktioner, iht gældende autorisations-, bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Beregne vandhastighed på baggrund er jordens permeabilitet.
- Anvise relevante afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud, således at evt. oversvømmelser giver anledning til mindst mulig skade på bygge og anlægskonstruktioner.
- Udføre nødvendig digital dokumentation til myndighedsansøgning, udførelsesplan og drift og vedligeholdelsesplan.
- Udføre lovpligtig kvalitetssikring.

Fagnummer: 49592 Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00