Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Nedriver merituddannelse hold 1 modul 2 Sjælland
31-10-2022
Nedriver merituddannelse hold 1 modul 2 Sjælland
EUC Sjælland Jagtvej Jagtvej 2 4700 Næstved
5 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job:
DKK 640,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.387,75
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand – og stormskadede bygninger.
Vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives.
Udarbejde en arbejdsplan for nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen.
Træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.
Detailplanlægge nedrivningens gennemførelse, så nedrivningen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyn til transportveje.
Udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til sikkerhed og miljø.
Fastlægge, hvor der skal benyttes rullestilladser, maskinhjælp og specialværktøj.
Fastlægge, hvor der skal foretages afspærringer og afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen.

Fagnummer: 49072 Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet Varighed 7 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job: DKK 896,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 4.650,85