Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 4.159,50
Info om fag
47515 - Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsarbejdere, vejmænd og andre som har eller søger beskæftigelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Selvstændigt og i samarbejde med andre fortage opmåling af vejanlæg og pladsers arealer og faldforhold med henblik på forekommende bygge- og anlægsopgaver.
Fastlægge forbrug af materialer ud fra viden om volumenberegninger, massefylde, lagtykkelser og komprimeringsforhold.
Foretage beregning og afsætning af fald/stigningsforhold i promiller med gængse metoder og måle- og afsætningsudstyr.
Anvende enkle tegningsmaterialer ved givne bygge- og anlægsprojekter.
Afsætte længde- og tværprofiler for vejanlæg.
Vedligeholde og kontrollere udstyret og dets nøjagtighed.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning inden for området.

Fagnummer: 47515 Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 1.040,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 4.159,50