Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Stenhugger - Geologi

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.813,80
Info om fag
49910 - Stenhugger - Geologi

Målgruppe: Personer der beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for stenhuggerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren:
- Har kendskab til forskellige bearbejdningsmetoder
- Har kendskab til geologisk dannelse af 3 typer natursten: marmor, granit og sandsten, herunder Obernkirchener sandsten, Rorschacher sandsten og Santa Fiora sandsten
- Har kendskab til forankringsmetoder og anvendelse af lim og mørtel til forankring
- Har kendskab til naturstens dannelse med henblik på valg af afrensningsmetoder
- Kan foretage nødvendig rengøring og vedligehold af det anvendte værktøj til afrensning og forankringsarbejdet
- Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49910 Stenhugger - Geologi Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.813,80