Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Vådrumssikring

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 402,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.670,80
Info om fag
48919 - Vådrumssikring

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte murere og gulvlæggere samt andre, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Beskrivelse: Deltageren kan ved nybyggeri og renovering af et givet vådrum med vådrumssikring udføre:
Manuel og elektronisk plan for kvalitetssikring af vådrum med vådrumssikring, herunder:
o Beskrive de enkelte arbejdsprocesser og gældende krav til udførelse af vådrum samt de praktiske metoder til kvalitetssikring af arbejdet,
o Opstille en handlingsplan i dialog med kunden og andre samarbejdspartnere,
o Inddrage andre faggrupper i arbejdsprocessen og løbende gennemføre sikring af arbejdets kvalitet, så det færdige vådrum opfylder alle krav til vådrumssikring samt
o Beskrive og vurdere behovet for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Vådrumssikring af let og tungt vådrum, herunder:
o Vælge egnede værktøjer og foretage korrekt materialevalg, der også vedrører afløbstyper og rørføringer med direkte forbindelse til vådrumssikringen,
o Sikre de nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse,
o Vurdere, om krav til materialer, vådrumssikring, opbygning af væg- og gulvkonstruktioner samt rørgennemføringer og afløbstyper er overholdt,
o Sikre at alle funktionskrav til vådrum er overholdt ud fra viden om gældende Bygningsreglement samt normer og anvisninger.
Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og efterleve gældende krav og gældende SBI-anvisninger samt GVK’s (Gulvbranchens Vådrumskontrol) vådrumsfakta.

Fagnummer: 48919 Vådrumssikring Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 402,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.670,80