Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

ADR Specialiseringskursus - Tank

29-08-2024
ADR Specialiseringskursus - Tank
07-11-2024
ADR Specialiseringskursus - Tank
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 395,20
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 2.223,53
Info om fag
47705 - ADR Specialiseringskursus - Tank

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Specielle adgangskrav: Deltageren skal være i besiddelse af gyldigt ADR-certifikat gældende til stykgods, og skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis varetage transport af farligt gods, transporteret i tanke.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:

• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 47705 ADR Specialiseringskursus - Tank Varighed 1,9 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 395,20 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.223,53