Kvalitet, udbud og projekter

Kvalitet, udbud og projekter

Learnmark Efteruddannelse

Kvalitet, udbud og projekter

Hos Learnmark Efteruddannelse har vi fokus på høj kvalitet og at vi lever op til både deltagerenes og virksomhedernes forventninger til os og vores forløb. Det gør vi blandt andet ved at arbejde målrettet med udvikling af vores kvalitetssikringsystem på både erhvervsuddannelserne og efteruddannelsesområdet. I den forbindelse arbejder vi med og udvikler til stadighed en kvalitetskultur med det formål at sikre fælles forståelse for kvalitetsarbejdet i hverdagen.

Kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystemet og kvalitetskulturen er med til at sikre, at Learnmark Efteruddannelse hele tiden arbejder målrettet mod at ligge i markedets bedste del.

Kursisternes, elevernes, de studerendes og virksomhedernes evalueringer og gode råd giver os gode idéer og forslag til, hvordan vi kan forbedre og udvikle undervisningsforløbene i Learnmark Efteruddannelse.


Kvalitetsmanual

Download kvalitetsmanual for Learnmark Efteruddannelse 2024 (pdf)

Evalueringer

Samtlige kurser bliver evalueret af deltagere og virksomheder. Vi bruger evalueringerne til at måle kvaliteten i forhold til vores konkurrenter og samarbejdspartnere.

Deltagerevaluering

Learnmark Horsens’ kursister evaluerer alle AMU-kurser på www.amukvalitet.dk
 
Ved klik på linket til AMUkvalitet får du adgang til at se restultater af deltagernes evalueringer af AMU-kurser hos Learnmark Horsens. 
På AMUkvalitet ligger resultaterne under punktet ”Resulltatoversigt”.
Se Learnmark Horsens’ resultater her: https://amukvalitet.dk/resultatoversigt-fag/615402


2023 og tidligere

Evalueringer af AMU-kurser registreres ved hjælp af hjemmesiden Viskvalitet.dk. Her kan du læse mere om Undervisningsministeriets systemfælles redskab til evaluering og effektmåling af AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne).

For deltagere vises:

Resultater fordelt på spørgsmål for det sidst afsluttede kvartal.
Resultater fordelt på uddannelsesområder for det sidst afsluttede kvartal.  
Deltagernes evaluering af AMU 2023
1. kvartal: GNS fordelt på spørgsmål & GNS fordelt på uddannelsesområder & GNS fordelt på mål
2. kvartal: GNS fordelt på spørgsmål & GNS fordelt på uddannelsesområder & GNS fordelt på mål
3. kvartal: GNS fordelt på spørgsmål & GNS fordelt på uddannelsesområder & GNS fordelt på mål
4. kvartal: GNS fordelt på spørgsmål & GNS fordelt på uddannelsesområder & GNS fordelt på mål
 
Hele 2023: GNS fordelt på spørgsmål & GNS fordelt på uddannelsesområder & GNS fordelt på mål

Virksomhedernes evaluering af AMU

Evalueringer af AMU-kurser foretages af skolens chefkonsulenter.

Kvalitet, udbud og projekter

Hos Learnmark Efteruddannelse har vi fokus på høj kvalitet og at vi lever op til både deltagerenes og virksomhedernes forventninger til os og vores forløb. Det gør vi blandt andet ved at arbejde målrettet med udvikling af vores kvalitetssikringsystem på både erhvervsuddannelserne og efteruddannelsesområdet. I den forbindelse arbejder vi med og udvikler til stadighed en kvalitetskultur med det formål at sikre fælles forståelse for kvalitetsarbejdet i hverdagen.

Kvalitetssikringssystemet og kvalitetskulturen er med til at sikre, at Learnmark Efteruddannelse hele tiden arbejder målrettet mod at ligge i markedets bedste del.

Kursisternes, elevernes, de studerendes og virksomhedernes evalueringer og gode råd giver os gode idéer og forslag til, hvordan vi kan forbedre og udvikle undervisningsforløbene i Learnmark Efteruddannelse.


Download kvalitetsmanual for Learnmark Efteruddannelse 2024 (pdf)

Udbud og godkendelser

I Learnmark Efteruddannelse har vi løbende dialog med vores primære målgrupper og deres arbejdsgivere. 

Gennem dialogen kan vi planlægge udbuddet af AMU-uddannelserne for alle medarbejdergrupper i virksomheden. Det er fx inden for

  • Administration
  • Salg og økonomi
  • Metal
  • Transport - Intern og ekstern
  • Lager og logistik
  • Rengøring, service og hygiejne
  • Bygge og anlæg
  • Medarbejder- og organisationsudvikling. 

Uddannelsesbehovet bliver dels afdækket via den løbende kontakt med virksomheder, dels i samarbejde med de faglige organisationer. Kontakterne sker gennem netværk inden for de forskellige områder og Det lokale Uddannelsesudvalg.

Download udbudspolitik for Learnmark Efteruddannelse (pdf)Learnmark Horsens har en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania. Det betyder, at vi kan tilbyde akademiundervisning som virksomhedshold.

Kontakt uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen, hvis du vil vide mere om dine muligheder. 

M: 4212 7303
E: pha@learnmark.dk

 

Learnmark Efteruddannelse benytter Ministeriet for Børn og Undervisnings standardkontrakt a september 2012 ved udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser.

Vi har pt. ingen udliciteringsaftaler.

Learnmark Horsens har indgået en samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland om udbud af AMU-kurser for indsatte efter forsøgsordning. 

Lov om gennemsigtighed

I følge LBK nr. 810 af 20/06/2018, Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., skal nedenstående fremgå af skolens hjemmeside:

Viskvalitet.dk - eller De Systemfælles Redskaber - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde.

Læs: Bekendtgørelse om Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.