Kvalitet, udbud og projekter

Hos Learnmark Efteruddannelse har vi fokus på høj kvalitet og at vi lever op til både deltagerenes og virksomhedernes forventninger til os og vores forløb. Det gør vi blandt andet ved at arbejde målrettet med udvikling af vores kvalitetssikringsystem på både erhvervsuddannelserne og efteruddannelsesområdet. I den forbindelse arbejder vi med og udvikler til stadighed en kvalitetskultur med det formål at sikre fælles forståelse for kvalitetsarbejdet i hverdagen.

Kvalitetssikringssystemet og kvalitetskulturen er med til at sikre, at Learnmark Efteruddannelse hele tiden arbejder målrettet mod at ligge i markedets bedste del.

Kursisternes, elevernes, de studerendes og virksomhedernes evalueringer og gode råd giver os gode idéer og forslag til, hvordan vi kan forbedre og udvikle undervisningsforløbene i Learnmark Efteruddannelse.


KVALITETSMANUAL

Download kvalitetsmanual for Learnmark Efteruddannelse 2021 (pdf)

Evalueringer

Samtlige kurser bliver evalueret af deltagere og virksomheder. Vi bruger evalueringerne til at måle kvaliteten i forhold til vores konkurrenter og samarbejdspartnere.

Evalueringer af AMU-kurser registreres ved hjælp af hjemmesiden Viskvalitet.dk. Her kan du læse mere om Undervisningsministeriets systemfælles redskab til evaluering og effektmåling af AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne).

For deltagere vises:

Resultater fordelt på spørgsmål for det sidst afsluttede kvartal.
Resultater fordelt på uddannelsesområdefor det sidst afsluttede kvartal.  

Evalueringer af AMU-kurser registreres ved hjælp af hjemmesiden viskvalitet.dk. Her kan du læse mere om Undervisningsministeriets systemfælles redskab til evaluering og effektmåling af AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne).

For virksomhederne vises:

Resultater fordelt på spørgsmål for det sidst afsluttede kvartal.
Resultater fordelt på uddannelsesområder for det sidst afsluttede kvartal.  

Udbud og godkendelser

I Learnmark Efteruddannelse har vi løbende dialog med vores primære målgrupper og deres arbejdsgivere. 

Gennem dialogen kan vi planlægge udbuddet af AMU-uddannelserne for alle medarbejdergrupper i virksomheden. Det er fx inden for

  • Administration
  • Salg og økonomi
  • Metal
  • Transport - Intern og ekstern
  • Lager og logistik
  • Rengøring, service og hygiejne
  • Bygge og anlæg
  • Medarbejder- og organisationsudvikling. 

Uddannelsesbehovet bliver dels afdækket via den løbende kontakt med virksomheder, dels i samarbejde med de faglige organisationer. Kontakterne sker gennem netværk inden for de forskellige områder og Det lokale Uddannelsesudvalg.

Download udbudspolitik for Learnmark Efteruddannelse 2021 (pdf)

Learnmark Horsens har en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania. Det betyder, at vi kan tilbyde akademiundervisning som virksomhedshold.

Kontakt uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen, hvis du vil vide mere om dine muligheder. 

M: 4212 7303
E: pha@learnmark.dk

 

Learnmark Efteruddannelse benytter Ministeriet for Børn og Undervisnings standardkontrakt a september 2012 ved udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser.

Vi har pt. ingen udliciteringsaftaler.

Learnmark Horsens har indgået en samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland om udbud af AMU-kurser for indsatte efter forsøgsordning. 

Download
Samarbejdsaftale med Sønder Omme fængsel.pdf

Lov om gennemsigtighed

I følge LBK nr. 810 af 20/06/2018, Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., skal nedenstående fremgå af skolens hjemmeside:

Viskvalitet.dk - eller De Systemfælles Redskaber - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde.

Læs: Bekendtgørelse om Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.

Få hjælp

Har du brug for hjælp til at finde det kursus eller den uddannelse, der passer til dig, eller har du andre spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte os.
T: 88 16 36 00
Gitte Kjærby Bekker
Kursussekretær
Jannie Lund Sørensen
Kursussekretær
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Mariann Salskov Olsen
Underviser og chefkonsulent
Maria Birk Barnung
Chefkonsulent
Claus Nielsen
Chefkonsulent
Henrik Schalech
Chefkonsulent
Lars Jensen
Chefkonsulent
Lene Glyngø Jensen
Chefkonsulent
Peter Hjortdal Andersen
Uddannelsesleder