Praktisk info

Praktisk info

Learnmark Efteruddannelse

Praktisk information

Her kan du få styr på det praktiske, når du skal deltage i et kursus i Learnmark Efteruddannelse.
OBS
Vær opmærksom på, at vi sender alt post digitalt til din e-boks.
Tjek din postkasse på e-boks.dk

Generelt

BESKÆFTIGEDE

Virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende skal tilmelde kursister via skolens hjemmeside eller på voksenuddannelse.dk.

Ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal også søges digitalt via voksenuddannelse.dk. 

Hvis du har behov for hjælp til den digitale tilmelding til AMU-kurser eller ansøgning om VEU-godtgørelse, er du altid velkommen til at kontakte en af kursussekretærerne ved Learnmark Efteruddannelse. Find kontaktoplysninger her på siden.

LEDIGE

Du kan reservere en plads via Learnmark Horsens' hjemmeside, pr. telefon eller e-mail, så sørger vi for den videre tilmelding.

Vær opmærksom på, at aftale om efteruddannelse som ledig er betinget af samtykke fra din a-kasse og/eller jobcenter. 

OVERSIGTSKORT

 

GOOGLEKORT

 

KØRSELSVEJLEDNING

Bil - Vejlevej
Kommer du i bil kan du parkere på en af centrets mange parkeringspladser. Der kan parkeres på de indrettede P-pladser.
OBS til GPS: Der er indkørsel via Uraniavej.

Bil - Strandpromenaden
Kommer du i bil kan du parkere på en af centrets mange parkeringspladser. Der kan parkeres på de indrettede P-pladser foran og bag Learnmark Efteruddannelse på Strandpromenaden 4C.

Tog
Kommer du med toget kan du stå af på Horsens Hovedbanegård, og tage en af bybusserne hertil.
Se rutekort og køreplaner på midttrafik.dk

Regionalruter
Du kan også tage en regionalbus hertil.
Du kan se alle regionalruter og deres tider på midttrafik.dk

Cykel og knallerter
Cykler og knallerter kan stilles ved det indrettede p-område foran hovedindgangen.

Indenfor brancherne er der forskellige krav til typer af arbejdstøj og værnemidler.

Når du færdes i værkstederne, skal du have sikkerhedssko på. 

Hvis der på kurset er krav om særligt sikkerhedsudstyr, står det i din indkaldelse.

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. 

Tobaksfri undervisningstid fra 1. august 2021

Fra 1. august 2021 er Learnmark Horsens som alle andre uddannelsesinstitutioner i Horsens og resten af Danmark. 

Det betyder, at elever, kursister og medarbejdere på skolens tre adresser (Strandpromenaden 4c, Vejlevej 150 og Stadionsvej 2) ikke må forbruge tobaksprodukter fra kl. 8.00 til kl. 17.00, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. 

Tobaksforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor ikke forlade skolens område for at forbruge tobaksprodukter i skole- og arbejdstiden. 

Politikken gælder for alle typer af tobaksforbrug, herunder også E-cigaretter og snus. 

Sociale arrangementer som fx fester, bar og caféer er også tobaksfri og brug af tobaksprodukter betyder bortvisning fra arrangementet. 

På studieture er der tobaksfri tid i al den fælles planlagte tid. Derudover skal man følge stedets regler. 

Læs mere om sanktioner i forbindelse med brud på reglerne om tobaksfri undervisningstid i studie- og ordensreglerne på den pågældende uddannelse. 

Learnmark Horsens uddanner rygestop-coaches, som kan hjælpe elever, kursister og medarbejdere med ønsket rygestop. 

Den tobaksfrie undervisningstid indføres som lov pr. 1. august 2021. Formålet er at begrænse antallet af nye rygere, skabe flere gode leveår i de unges fremtid samtidigt med at forbedre indlæringsevnen og den generelle trivsel og sundhed.

Du kan holde gratis og ubegrænset i afmærkede parkeringsbåse. 

Parkerer du uden for de afmærkede båse, kan det medføre parkeringsafgift. 

Vores kantiner har et bredt udvalg af morgenmads- og frokostretter. 

Du kan købe kaffe/te, rundstykker, frugt, kage, håndmadder osv., eller du kan sammensætte din egen salat i salatbaren eller købe en portion af dagens ret. 


FORPLJNING TIL VIRKSOMHEDSHOLD

Har du eller din virksomhed ønsker om tilkøb af kursusforplejning for et helt hold, kan du kontakte vores kursussekretærer. 

Se vores forplejningstilbud her: Forplejningstilbud til virksomheder


ÅBNINGSTIDER - VEJLEVEJ 

Mandag - torsdag: 07:30 - 8:15, 9:00 - 11:00 og 11:25 - 14:00
Fredag: 07:30 - 8:15, 9:00 - 11:00 og 11:25 - 13:00
I uge 42, 7, påsken og uge 25, 26, 27 og 31 kan åbningstiderne være ændrede, og vi har et mindre udvalg, end normalt. 


ÅBNINGSTIDER - STRANDPROMENADEN

Mandag - fredag: 07:30 - 8:15, 9:15 - 10.15 og 11:15 - 14:00 (OBS Fredag lukker kantinen kl. 13.00)

I uge 42, 7, påsken og uge 25, 26, 27 og 31 kan åbningstiderne være ændrede, og vi har et mindre udvalg, end normalt.

MED EN IT-RYGSÆK FÅR DU

 • Mulighed for at få tekster fra undervisningen læst højt
 • Adgang til et bibliotek med digitale tekster, som du kan få læst højt på computeren.
 • Hjælp til at stave
 • Kendskab til, hvordan mobiltelefonen eller din tablet kan hjælpe dig med at læse og stave
 • To timers vejledning, hvor vi viser dig, hvordan du bruger IT-rygsækken


Du skal sørge for at få fat i din IT-rygsæk, inden dit AMU-kursus begynder.

Det er vigtigt at skolen får besked så tidligt som muligt.

MERE INFORMATION

Kontakt en sekretær for mere information.

I tilfælde af brand skal du følge de instrukser, der er ophængt i hvert lokale på skolen.

Oplever du en utryg situation, du vurderer, du ikke selv kan klare, skal du kontakte en medarbejder på skolen.

Økonomi

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.  

Læs mere om VEU-godtgørelse på Borger.dk.

Når du er på kursus, låner du undervisningsmaterialer som fx lærebøger og kompendier.

Ønsker du at købe undervisningsmaterialerne, skal du aftale med din underviser.

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

Learnmark Efteruddannelse kan tillægge et beløb til normprisen som betaling for en særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Tillægget kan ikke overstige beløbsloftet, som er fastsat i Finansloven.

Tillægspris for hold med færre kursister end det annoncerede minimumantal 

Learnmark Efteruddannelse kan aftale med en virksomhed, at denne betaler en tillægspris for, at institutionen gennemfører undervisningen med færre kursister end det antal kursister, der er annonceret som minimum for gennemførelse.

Afkortning af AMU-kurser

Learnmark Efteruddannelse kan afkorte kursustiden for deltagere på AMU-kurser, der har dokumenterede kompetencer, som svarer til nogle af AMU-kursets godkendte mål, og hvis AMU-kurset afsluttes med en centralt stillet prøve.

Kompetencer kan eventuelt dokumenteres ved en individuel kompetencevurdering.

Få gratis hjælp til afregning af refusionsmidler

På Learnmark Efteruddannelse kan du få gratis hjælp til alt lige fra indkaldelse af medarbejdere til afregning af refusionsmidler – det kalder vi Totalløsning. Læs mere om Totalløsning her.


Forplejning

Kurserne er som udgangspunkt uden forplejning. 

Læs mere om forplejning under punktet Kantiner på denne side.

Indkvartering - beskæftigede

For at blive indkvarteret, mens du er på kursus, skal du som udgangspunkt have en samlet transport på 120 km. fra din bopæl til Learnmark Horsens og retur eller mere end 1,5 time med offentlig transport hver vej.

Kursussekretærerne hjælper gerne med at booke indkvartering og sørge for forplejning. Vær dog opmærksom på, at der kun ydes tilskud på op til 550 kr. pr. kursist pr. døgn. Udgifter herover bliver virksomheden faktureret for.

Learnmark Horsens har desværre ikke et skolehjem, og vi indkvarterer derfor kursister på hotel. Prisen afhænger af, hvilken type indkvartering du vælger.

Du kan blive indkvarteret før undervisningsforløbets start, hvis det er meget besværligt for dig at rejse på selve undervisningsdagen.

Indkvartering - ledige

Er du ledig, skal du have bevilget indkvartering via dit lokale jobcenter, som booker og betaler for indkvartering. Spørg din jobkonsulent for yderligere info.

Kontakt

Kontakt gerne kursussekretærerne for flere oplysninger - find deres kontaktoplysninger her på siden.

Deltagerbetalingen kan ses under de enkelte kurser.

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med finansloven.


Videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld kursuspris, når du deltager i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.).

Fuld deltagerbetaling fremgår af informationerne om det enkelte kursus på learnmark.dk

Eksempler på videregående uddannelser:

 • Universitetsuddannelse (fx cand.mag., bachelor, master, ph.d.)
 • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
 • Diplomuddannelse, dvs. en uddannelse på professionsbachelorniveau gennemført på deltid
 • Erhvervsakademiuddannelse (fx el-installatør)
 • VVU (Akademiuddannelse i fx kommunikation og formidling, ledelse, økonomi og ressourcestyring)
 • Statonom og merkonom.

Har du transport mellem din bopæl og uddannelsessted, kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 km. på 1,12 kr. efter gældende regler for AMU-kurser.

Læs mere om befordringstilskud på borger.dk.

Learnmark Efteruddannelse opkræver gebyr, hvis man melder afbud til et kursus.

Du skal melde afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart.

Udebliver du fra uddannelsens første dag, skal du betale

 • 2.500 kr. for kurser med en varighed til og med37 lektioner
 • 3.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 37 lektioner.


Melder du fra mindre end en uge før uddannelsens første dag, skal du betale 

 • 1.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner
 • 2.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 37 lektioner.

Gebyret bortfalder, hvis kursuspladsen overdrages til en anden, eller hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.