Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Learnmark Efteruddannelse

Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri

10-12-2024
Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri
EUC Sjælland Jagtvej Jagtvej 2 4700 Næstved
2 dage Daghold Garantikursus
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.551,50
Info om fag
21571 - Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Arbejde med affaldsfraktioner med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed
Arbejde med affaldsfraktioner som sikrer størst mulig genbrug og genanvendelse ud fra en cirkulær tankegang
Arbejde med affaldsfraktioner som f.eks. beton, mineraluld, plast, stål, gips og tegl.
Vælge den optimale behandlingsform for fraktionen ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer og under hensynet til økonomi, miljø, bæredygtighed og kvaliteten af slutproduktet
Arbejde med krav og regler om affaldssortering
Indrette byggepladsen således at affald sorteres korrekt
Tilrettelægge arbejdsprocesser der minimerer affald
Vurdere om restmaterialer kan genbruges/genanvendes
Udregne kostprisen for bortskaffelse af fagspecifikke affaldsfraktioner
Tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.
Afgrænse fraktionen ud fra oprindelse, farlige stoffer og kemisk sammensætning.
Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
Kan anvende korrekte arbejdsteknikker

Fagnummer: 21571 Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.551,50
Filer