Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig

Nye regler fra 1. juli 2024

Alle virksomheder, der fra 1. juli 2024 skal arbejde med asbest, skal have en autorisation. 

Kursus til medarbejdere der arbejder med asbest
Alle i virksomheden, der skal arbejde med asbest, skal gennemføre 4 dages-kurset Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer. Fremover gælder det ikke kun indendørs asbest, men alt støvende asbestarbejde.

Kursus til den ansvarlige i virksomheden
Alle autoriserede asbestvirksomheder skal have en godkendt fagligt ansvarlig ansat i mindst 30 timer om ugen og et godkendt kvalitetsledelsessystem.
 
Den fagligt ansvarlige kan kun blive godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, når vedkommende har bestået 4 dages-kurset Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer + et nyt 2 dages kursus, der hedder Asbestcertifikat - fagligt ansvarlig.

Virksomhederne har frem 1. januar 2025 til at blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen. Der er få undtagelser til kravet. Dem får du mere at vide om på kurset Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer.

Adgangskrav

For at kunne deltage på kurset, skal du først have bestået: Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Forstå den nye asbestordning - og tag dine asbestcertifikater på Learnmark Efteruddannelse

Alle virksomheder, der fra 1. januar 2025 skal arbejde med asbest, skal have en autorisation. Den fortæller underviser Christian Husted fra Learnmark Efteruddannelse om i denne film.Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig

16-09-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
30-09-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
04-11-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
18-11-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
04-12-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
16-12-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
26-08-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
02-09-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
21-10-2024
Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.813,80
Info om fag
22276 - Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med nedrivnings- og saneringsopgaver, hvor der indgår asbestholdige materialer:
1. Planlægge og tilrettelægge nedrivning af asbestholdigt materiale i overensstemmelse med gældende regler og virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Herunder i forhold til:
Forundersøgelsespligt og arbejdsplan ved nedrivning
Afskærmning, skiltning og afspærring af arbejdsområder
Arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler.
Rengøring af arbejdsområder.
Personlige værnemidler.
Arbejdshygiejniske foranstaltninger
Håndtering af asbestholdigt affald.

2. Indrette arbejdsområdet således at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.
3. Bemande arbejdsopgaver ud fra medarbejderes erfaring og uddannelsesmæssige baggrund i overensstemmelse med krav til uddannelse og unges arbejde.
4. Anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet.
5. Instruere andre i at udføre nedrivning af asbestholdigt materiale, herunder rengøring og luftrensning, fuldt forsvarligt med udgangspunkt i opgavens kompleksitet og omfang og medarbejderes behov for instruktion.
6. Føre tilsyn med udførelse af nedrivning af asbestholdigt materiale, herunder rengøring og luftrensning, med henblik på at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler og virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Deltageren kan:
7. Udføre egenkontrol ifm. udførelse af nedrivning og sanering af asbestholdigt materialer ved anvendelse af et kvalitetsledelsessystem.
8. Dokumentere udført tilsyn med arbejdets udførelse og registrere opståede afvigelser.
9. Gennemføre slutkontrol af udført arbejde og identificere behovet for at iværksætte forbedringsaktiviteter.
10. Dokumentere gennemførte forbedringsaktiviteter i forhold til bl.a. de afvigelser, som kontrolinstansen konstaterer.
11. Medvirke til udarbejdelse af et kvalitetsledelsessystem.

Fagnummer: 22276 Asbestcertifikat - Faglig ansvarlig Varighed 2 dage