Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Boliginstallatør

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris: (prisen fordeles over fire rater a 18.150,00 kr.)
DKK 72.600,00

Om kurset

Denne uddannelse giver folk med smede eller VVS-bagrund mulighed for få en såkaldt delautorisation til at udføre vandinstallationer og afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger. Uddannelsen gennemføres som deltidsuddannelse med 2 skoledage om ugen, fordelt over 13 måneder, med i alt ca. 80 skoledage.


ARBEJDSOMRÅDE FOR EN BOLIGINSTALLATØR

Delautorisationen omfatter arbejde med vandinstallationer og afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger. Delautorisationen omfatter også tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder, række og parcelhuse samt sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning.

Fællesinstallationer i fx flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet af delautorisationen.

FJERNUNDERVISNING

Du vælger selv, om du vil følge undervisningen på skolen eller hjemme via fjernundervisning. Fjernundervisning er en direkte transmission fra klasseundervisningen. I klassen er der opsat kamera og mikrofoner. Den fjernunderviste kan således følge undervisningen og dialogen i klassen via egen pc, og kan selv spørge ind i klassen. Alle lektioner optages, og kan genses efter behov.

UDDANNELSENS INDHOLD

Undervisningen er tilrettelagt som projektorienteret deltidsundervisning, hvor deltagerne blandt andet arbejder i grupper. Der arbejdes med projekter inden for boliginstallationer.

Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:

  • Grundlæggende VVS tekniske begreber
  • Afløbsinstallationer
  • Vandinstallationer
  • Varmeinstallationer
  • Kvalitet, sikkerhed og miljø.

Undervisningen foregår tirsdag og torsdag sammen med studerende fra den 2 årige GVS-mester uddannelse.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvorefter man med en bestået eksamen er berettiget til at ansøge Sikkerhedsstyrelsen om Del-autorisation, vand og afløb i boliger.

Undervejs i uddannelsen er der mulighed for at deltage i kloakmesteruddannelsen.

FORUDSÆTNINGER

Du har direkte adgang til uddannelsen med en erhvervsuddannelse inden for Smede eller VVS-området hvis du har 2 års erhvervserfaring.

Der vil være også mulighed for adgang til uddannelsen med en anden erhvervsuddannelse suppleret med relevant opkvalificering. Samt 2 års relevant erhvervserfaring.


ADGANGSKURSUS TIL BOLIGINSTALLATØRUDDANNELSEN

Som maskinmester, ingeniør, konstruktør eller lignende kan du tage et adgangskursus, som giver dig adgang til boliginstallatøruddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her: Adgangskursus til GVS-mester og boliginstallatøruddannelsen 


FÅ MERE AT VIDE

Uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Efteruddannelse
T: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk

Underviser Jens Willumsen,
T: 42 12 73 38, E: jwil@learnmark.dk