Boliginstallatøruddannelsen

Denne uddannelse giver folk med smede eller VVS-bagrund mulighed for få en såkaldt delautorisation til at udføre vandinstallationer og afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger. Uddannelsen gennemføres som deltidsuddannelse med 2 skoledage om ugen, fordelt over 13 måneder, med i alt ca. 80 skoledage.

Infomøde

Hør mere om uddannelsen til vores infomøde:

Tirsdag den 18. juni kl. 18.30
Learnmark Efteruddannelse
Vejlevej 150, 8700 Horsens

Arbejdsområde

Delautorisationen omfatter arbejde med vandinstallationer og afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger. Delautorisationen omfatter også tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder, række og parcelhuse samt sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning.

Fællesinstallationer i fx flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet af delautorisationen.


Fjernundervisning

Du vælger selv, om du vil følge undervisningen på skolen eller hjemme via fjernundervisning. Fjernundervisning er en direkte transmission fra klasseundervisningen. I klassen er der opsat kamera og mikrofoner. Den fjernunderviste kan således følge undervisningen og dialogen i klassen via egen pc, og kan selv spørge ind i klassen. Alle lektioner optages, og kan genses efter behov.

Mere info

Uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Efteruddannelse
M: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk

Underviser Flemming Egelund 
Learnmark Efteruddannelse 
T: 4212 7338, E: fleg@learnmark.dk


Adgangskursus

Som maskinmester, ingeniør, konstruktør eller lignende kan du tage et adgangskursus, som giver dig adgang til boliginstallatøruddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her: Adgangskursus til GVS-mester og boliginstallatøruddannelsen

Forudsætninger

Du har direkte adgang til uddannelsen med en erhvervsuddannelse inden for Smede eller VVS-området hvis du har 2 års erhvervserfaring.
Der vil være også mulighed for adgang til uddannelsen med en anden erhvervsuddannelse suppleret med relevant opkvalificering. Samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens indhold

Undervisningen er tilrettelagt som projektorienteret deltidsundervisning, hvor deltagerne blandt andet arbejder i grupper. Der arbejdes med projekter inden for boliginstallationer.
Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:

  • Grundlæggende VVS tekniske begreber
  • Afløbsinstallationer
  • Vandinstallationer
  • Varmeinstallationer
  • Kvalitet, sikkerhed og miljø.
Undervisningen foregår tirsdag og torsdag sammen med studerende fra den 2 årige GVS-mester uddannelse.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvorefter man med en bestået eksamen er berettiget til at ansøge Sikkerhedsstyrelsen om Del-autorisation, vand og afløb i boliger.
Undervejs i uddannelsen er der mulighed for at deltage i kloakmesteruddannelsen.