Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

NYT: AI-simultantolkning på kurser

Nu kan kursister via AI-teknologi få simultantolket på deres sprog på en stor del af vores kurser - også selv om der er flere forskellige sprog repræsenteret på samme kursus.  Learnmark Efteruddannelse har indkøbt headsets og computere, som ved hjælp af AI kan oversætte fra dansk til kursusdeltagernes sprog - og omvendt.   På den måde kan der være deltagere, der taler mange forskellige sprog, repræsenteret på et kursus, og de kan tale sammen og med læreren, da den enkeltes headset er indstillet til at oversætte alt til vedkommendes valgte sprog. 

Eksempler på andre kurser, hvor vi fx også kan bruge AI-simultantolkning:
  • Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde
  • Vejen som arbejdsplads
  • Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

20-08-2024
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
30-10-2024
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
07-11-2024
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
16-12-2024
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 208,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.115,30
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
45140 - Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Målgruppe: Tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af tagdækningsopgaver, der afgiver flammer eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Udføre de brandtekniske regler, der gælder ved arbejdes afslutning.
Udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt.
Foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

Fagnummer: 45140 Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.115,30