Ledelse og medarbejderudvikling

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi tilbyder lederkurser til nye og erfarne ledere

Den grundlæggende lederuddannelse

Styrk din virksomhed og din karriere med Den grundlæggende lederuddannelse.

Efteruddannelse i ledelse

Den grundlæggende lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, som giver dig en solid værktøjskasse, du kan bruge i din daglige ledelse.

Du får styrket både faglige og personlige kompetencer inden for ledelse, hvor du bliver mere bevidst om din personlige ledelsesstil, du lærer, hvordan du motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker virksomhedens produktivitet.

Invester i din fremtid og tag en efteruddannelse i ledelse!


Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nye ledere og ledere med erfaring, som har brug for at få flere ledelsesværktøjer.
 

Dit udbytte med Den grundlæggende lederuddannelse

Efter 13 dage på Den grundlæggende lederuddannelse har du
  • solid indsigt i din lederrolle og din rolle som personaleansvarlig
  • kompetencer til at motivere medarbejdere
  • redskaber til, hvordan du sikrer god dialog med den enkelte medarbejder og giver konstruktiv feedback
  • træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
  • viden om, hvordan du afholder effektive møder og præsenterer et budskab
  • værktøjer til at prioritere og uddelegere arbejdsopgaver.

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. På den måde lærer du at reflektere over din egen og andres ledelsesstil, og du får sat din egen ledelsesstil i perspektiv. Undervisningen veksler mellem oplæg, drøftelser i grupper eller plenum og praktiske øvelser.

Den grundlæggende lederuddannelse består af fem moduler, der sætter fokus på forskellige dele af ledelsesopgaven. Mellem hvert modul skal du løse en praktisk opgave, som tager udgangspunkt i din arbejdsplads. På den måde lærer du at omsætte teorien fra undervisningen til praktisk ledelse i din hverdag.

Kursisterne anbefaler Den Grundlæggende Lederuddannelse

Overvejer du at tage på lederkursus på Learnmark? Så kan du her få vejledning og anbefalinger direkte fra vores kursister, til hvorfor det er en rigtig god idé.

 

Den grundlæggende lederuddannelse - Horsens

14-01-2025
Den grundlæggende lederuddannelse - Horsens
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
13 dage Daghold Garantikursus
13-08-2024
Den grundlæggende lederuddannelse - Horsens
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
13 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.704,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 8.519,35

Om kurset

Den grundlæggende lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, som giver dig en solid værktøjskasse, du kan bruge i din daglige ledelse. Du får styrket både faglige og personlige kompetencer inden for ledelse, hvor du bliver mere bevidst om din personlige ledelsesstil, du lærer, hvordan du motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker virksomhedens produktivitet.

Dit udbytte med Den grundlæggende lederuddannelse
Efter 13 dage på Den grundlæggende lederuddannelse har du
- solid indsigt i din lederrolle og din rolle som personaleansvarlig
- kompetencer til at motivere medarbejdere
- redskaber til, hvordan du sikrer god dialog med den enkelte medarbejder og giver konstruktiv feedback
- træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
- viden om, hvordan du afholder effektive møder og præsenterer et budskab
- værktøjer til at prioritere og uddelegere arbejdsopgaver.


Info om fag
49734 - Forandringsledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Fagnummer: 49734 Forandringsledelse Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
49729 - Kommunikation som ledelsesværktøj

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle.

Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum.

Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Fagnummer: 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90
49728 - Ledelse og det personlige lederskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).

Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

Fagnummer: 49728 Ledelse og det personlige lederskab Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
49732 - Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.
Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.
Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Fagnummer: 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90
49730 - Mødeledelse

Målgruppe: Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.
Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

Fagnummer: 49730 Mødeledelse Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 789,95
49733 - Situationsbestemt ledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Fagnummer: 49733 Situationsbestemt ledelse Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90