Ledelse og medarbejderudvikling

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi tilbyder lederkurser til nye og erfarne ledere

Den grundlæggende ledelse for ledere i det offentlige

Den grundlæggende lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, som giver dig en solid værktøjskasse, du kan bruge i din daglige ledelse.

Du får styrket både faglige og personlige kompetencer inden for ledelse, hvor du bliver mere bevidst om din personlige ledelsesstil, du lærer, hvordan du motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker virksomhedens produktivitet.

Uddannelsen er derfor en god investering for både dig og virksomheden.

MØD MICHAEL

Hør, hvorfor Michael, som er social- og sundhedsassistent i Horsens Kommune, har valgt at tage Den grundlæggende lederuddannelse på Learnmark Efteruddannelse.
 


MÅLGRUPPE

  • Nyudnævnte og kommende ledere i det offentlige, der endnu ikke har de grundlæggende værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver.
  • Erfarne ledere, der har brug for nye input eller som ønsker et brush-up kursus.

Uanset om du arbejder som afdelingsleder, teamleder, teamkoordinator, værkfører, eller har et ønske om at blive leder, vil du med denne grundlæggende lederuddannelse få praksisnære ledelsesværktøjer som du umiddelbart kan anvende i dit job.

UNDERVISNINGSFORM

Uddannelsen varer 13 dage, som bliver fordelt på 5 moduler. Uddannelsen gennemføres over 5 måneder.

Der veksles mellem korte teoretiske oplæg, cases og praksisnære opgaver, hvor vi tager udgangs- punkt i eksempler fra din dagligdag som leder.

Mellem modulerne arbejder du med en udfordring fra din egen hverdag, hvor du får bygget bro mellem teori og praksis.

DIT UDBYTTE

Efter 13 dage på den grundlæggende lederuddannelse har du:

  • solid indsigt i din lederrolle og din rolle som personaleansvarlig
  • kompetencer til at motivere medarbejdere
  • redskaber til, hvordan du sikrer en god dialog med den enkelte medarbejder og giver konstruktiv feedback
  • træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
  • viden om, hvordan du afholder effektive møder og præsenterer et budskab
  • værktøjer til at prioritere og uddelegere arbejdsopgaver
  • viden om, hvordan du leder dine medarbejdere gennem forandringer.

FORMÅL

Det overordnede formål med uddannelsen er, at give dig personlige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til din daglige ledelsesfunktion.

KURSUSINDHOLD

Modul 1

Ledelse og det personlige lederskab
Du udvikler dit kendskab til din egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).

Du bliver bl.a. bevidst om din egen adfærd og holdninger, og lærer at udvikle din ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Endelig skaber vi bevidsthed om din rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til dine medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Vi ser på hvordan du kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver samt lede op ad, ned ad og til siden.

Modul 2

Kommunikation som ledelsesværktøj
Du bliver bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens arbejde.

Vi arbejder med de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum.

Ved hjælp af øvelser udvikler vi kompetencer til aktivt at formidle dit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Mødeledelse
Du lærer at planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.

Vi øver at fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.


Modul 3

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Du kan gennem dit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.

Du lærer at afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt. Vi øver hvordan du som leder efterfølgende kan forberede og gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Modul 4

Anvendelse af situationsbestemt ledelse
Du kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.

Samtidigt lærer du at anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således at den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar. Du bliver også bevidst om hvordan du delegerer ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.


Modul 5

Forandringsledelse
Du kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.

Du bliver bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.

Vi sætter spotlight på din egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Tilkøb

Personprofil
En personprofil beskriver en persons adfærd i en bestemt situation. Du får sat ord på din egen adfærd og dine handlemønstre, samtidigt med at du får viden til at læse dine medarbejderes adfærd. Dermed vil du lettere kunne tilpasse din kommunikation med dem.

Personprofilen koster 2.400,00 kr. + moms. I prisen er inkluderet en individuel tilbagemelding på 45 minutter.

Udviklingssamtale
Har du brug for individuel sparring, tilbyder vi coachingsamtaler med en certificeret coach.
Pris: 1.200,00 kr. + moms for 60 minutter.

Den grundlæggende lederuddannelse - offentlige

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.704,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 8.519,35
Info om fag
49734 - Forandringsledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Fagnummer: 49734 Forandringsledelse Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
49729 - Kommunikation som ledelsesværktøj

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle.

Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum.

Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Fagnummer: 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90
49728 - Ledelse og det personlige lederskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).

Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

Fagnummer: 49728 Ledelse og det personlige lederskab Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
49732 - Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.
Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.
Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Fagnummer: 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90
49730 - Mødeledelse

Målgruppe: Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.
Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

Fagnummer: 49730 Mødeledelse Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 789,95
49733 - Situationsbestemt ledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Fagnummer: 49733 Situationsbestemt ledelse Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90