Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 384,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 2.193,05
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer der har eller søger beskæftigelse inden for diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Udføre skæring, smigboring, og boring med relevant diamantværktøj og tilbehør, herunder diamantboremaskine (1200-5000W), vinkelsliber, vandsuger og støvsuger.
- Betjene el-værktøj ud fra viden om el-sikkerhed og korrekt anvendelse af kabler.
- Anvende forskellige typer af skæreskiver ud fra viden om skivernes opbygning og forskellige segmenttyper.
- Ud fra viden om de enkelte værktøjers anvendelsesmuligheder udføre håndholdt våd- og tørboring herunder smigboring og håndholdt våd- og tørskæring.
- Foretage nødvendig understøtning i forbindelse med udførelse af opgaverne samt foretage fastgørelse af boremaskine med anker, vakuum, opspænding og lim i forbindelse med boring i loft.
- Ud fra kendskab til de enkelte værktøjers opbygning, vedligeholde udstyr.
- Beregne vægt og størrelse af de afskårne dele.
- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.
- Har viden om og kan anvende rigtige arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49641 Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.193,05