Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 624,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 2.412,25
Info om fag
49641 - Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer der har eller søger beskæftigelse inden for diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Udføre skæring, smigboring, og boring med relevant diamantværktøj og tilbehør, herunder diamantboremaskine (1200-5000W), vinkelsliber, vandsuger og støvsuger.
- Betjene el-værktøj ud fra viden om el-sikkerhed og korrekt anvendelse af kabler.
- Anvende forskellige typer af skæreskiver ud fra viden om skivernes opbygning og forskellige segmenttyper.
- Ud fra viden om de enkelte værktøjers anvendelsesmuligheder udføre håndholdt våd- og tørboring herunder smigboring og håndholdt våd- og tørskæring.
- Foretage nødvendig understøtning i forbindelse med udførelse af opgaverne samt foretage fastgørelse af boremaskine med anker, vakuum, opspænding og lim i forbindelse med boring i loft.
- Ud fra kendskab til de enkelte værktøjers opbygning, vedligeholde udstyr.
- Beregne vægt og størrelse af de afskårne dele.
- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.
- Har viden om og kan anvende rigtige arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49641 Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.412,25