Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Diamantskærer - Kerneboring med stativ

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 624,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 2.412,25
Info om fag
49597 - Diamantskærer - Kerneboring med stativ

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan foretage:
- hensigtsmæssig valg af arbejdsproces for boring på baggrund af viden om opgavens omfang, materialet der skal bores i og boringens orientering (vandret, lodret, nedefra og i smig)
- hensigtsmæssige valg af arbejdsproces i forbindelse med knæk og udtagning af kerner på baggrund af viden om teknikker og fysiske rammer for udførelse af arbejdet.
- hensigtsmæssige arbejdsmiljømæssige valg af arbejdsproces på baggrund af viden om arbejdsmiljø hvad angår støj, støv, vand og ergonomi.
- hensigtsmæssige valg af alternativ arbejdsproces, når en valgt arbejdsproces ikke forløber som planlagt.
- hensigtsmæssig rengøring, oprydning og bortskaffelse af udboret materiale.

Fagnummer: 49597 Diamantskærer - Kerneboring med stativ Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.412,25