Diamantskærer - Kerneboring med stativ
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 378,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 2.164,55
Info om fag

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan foretage:
- hensigtsmæssig valg af arbejdsproces for boring på baggrund af viden om opgavens omfang, materialet der skal bores i og boringens orientering (vandret, lodret, nedefra og i smig)
- hensigtsmæssige valg af arbejdsproces i forbindelse med knæk og udtagning af kerner på baggrund af viden om teknikker og fysiske rammer for udførelse af arbejdet.
- hensigtsmæssige arbejdsmiljømæssige valg af arbejdsproces på baggrund af viden om arbejdsmiljø hvad angår støj, støv, vand og ergonomi.
- hensigtsmæssige valg af alternativ arbejdsproces, når en valgt arbejdsproces ikke forløber som planlagt.
- hensigtsmæssig rengøring, oprydning og bortskaffelse af udboret materiale.

Fagnummer: 49597 Diamantskærer - Kerneboring med stativ Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.164,55