Diamantskæreruddannelsen hold 2 modul 2
29-11-2021
Diamantskæreruddannelsen hold 2 modul 2
Learnmark Horsens - AMU Vejlevej 150 8700 Horsens
10 dage Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 1.260,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 7.615,35
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Læse og forstå tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer.
Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser til planlægning og udførelse af arbejdet samt opmåling af materialeforbrug.

Fagnummer: 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.783,25

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan inden for bygge- og anlægsområdet:
Betjene værktøjer og maskiner under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter.
Vedligeholde de anvendte værktøjer og maskiner i overensstemmelse med producentens medfølgende brugeranvisning.
Udføre forefaldende arbejdsopgaver ved brug af motordrevne maskiner, f.eks. vinkelsliber, kædesav, overfræser, rundsave, dyksave samt andre større hånd- og værktøjsmaskiner.
Undersøge værktøjet for fejl eller mangler, og vurdere behovet for reparation af defekt maskinværktøj hos autoriseret reparatør.
Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Fagnummer: 49196 Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.474,50

Målgruppe: Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse:
Med viden om, hvordan love, bekendtgørelser og vejledninger bliver til og forskellen på disse, vil deltageren kunne:
- anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger, herunder relevant arbejdsmiljølovgivning og AT-vejledninger.
- foretage anmeldelser og erhvervelse af tilladelser ved diamantskærerarbejde samt administrere kontakten til myndigheder i forbindelse hermed.

Fagnummer: 49588 Diamantskærer - Anvendelse af love og regler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Udføre gulv- og vejbaneskæring ved brug af forskellige typer af diamantskæreværktøj (lille/stor gulvsav og diesel/benzindrevet sav) samt brug af div. tilbehør.
- På baggrund af viden om det enkelte værktøjs opbygning og anvendelsesmuligheder udføre skæring af fuger og brede riller samt sikre den fornødne afstivning og afspærring.
- Beregne størrelse og vægt af fritskårende dele og anvende taljer og korrekt anhugningsudstyr i forbindelse med de løft som er tilknyttet arbejdsprocessen.
- Udføre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø og på baggrund af viden om ergonomi.
- Foretage fornøden vedligehold af det anvendte udstyr.

Fagnummer: 49598 Diamantskærer - Gulv- og vejbaneskæring med sav Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.164,55

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan foretage:
- hensigtsmæssig valg af arbejdsproces for boring på baggrund af viden om opgavens omfang, materialet der skal bores i og boringens orientering (vandret, lodret, nedefra og i smig)
- hensigtsmæssige valg af arbejdsproces i forbindelse med knæk og udtagning af kerner på baggrund af viden om teknikker og fysiske rammer for udførelse af arbejdet.
- hensigtsmæssige arbejdsmiljømæssige valg af arbejdsproces på baggrund af viden om arbejdsmiljø hvad angår støj, støv, vand og ergonomi.
- hensigtsmæssige valg af alternativ arbejdsproces, når en valgt arbejdsproces ikke forløber som planlagt.
- hensigtsmæssig rengøring, oprydning og bortskaffelse af udboret materiale.

Fagnummer: 49597 Diamantskærer - Kerneboring med stativ Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.164,55

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Foretage hensigtsmæssige valg af belastning af værktøj/maskiner og tilbehør ud fra kendskab til ydeevne/egenskaber.
- Gennemføre kontrol og tjek af værktøj før og efter brug ud fra viden om værktøjer og maskiner.
- Anvende værktøj, maskiner, tilhørende bor og klinger korrekt ud fra viden om værktøjer/maskiners opbygning og anvendelsesmuligheder.
- Gennemføre rengøring af værktøjer/maskiner ud fra kendskab til værktøj/maskiner.
- Foretage vurdering af hvornår sliddele skal skiftes ud fra viden om sliddelenes beskaffenhed.
- Foretage hensigtsmæssige arbejdsmiljømæssige valg af arbejdsproces på baggrund af viden om arbejdsmiljø hvad angår støj, støv, vand og ergonomi.

Fagnummer: 49599 Diamantskærer - Vedligehold af værktøj og maskiner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.519,70
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Skriv en besked