Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Diamantskæreruddannelsen hold 3 modul 3

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.704,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 10.019,75
Info om fag
49588 - Diamantskærer - Anvendelse af love og regler

Målgruppe: Kurset er målrettet til medarbejdere, der har eller søger arbejdsopgaver eller jobfunktioner indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse:
Med viden om, hvordan love, bekendtgørelser og vejledninger bliver til og forskellen på disse, vil deltageren kunne:
- anvende gældende love, bekendtgørelser og vejledninger, herunder relevant arbejdsmiljølovgivning og AT-vejledninger.
- foretage anmeldelser og erhvervelse af tilladelser ved diamantskærerarbejde samt administrere kontakten til myndigheder i forbindelse hermed.

Fagnummer: 49588 Diamantskærer - Anvendelse af love og regler Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.202,25
49636 - Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Medvirke til diamantskæring i alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold.
- Udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele.
- Foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under udførelse af diamantskæringsopgaven.
- Medvirke til diamantskæring i forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, samt høje konstruktioner som skorstene og siloer mv.
- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49636 Diamantskærer - Bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 1.040,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.853,75
49641 - Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer der har eller søger beskæftigelse inden for diamantskærerområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Udføre skæring, smigboring, og boring med relevant diamantværktøj og tilbehør, herunder diamantboremaskine (1200-5000W), vinkelsliber, vandsuger og støvsuger.
- Betjene el-værktøj ud fra viden om el-sikkerhed og korrekt anvendelse af kabler.
- Anvende forskellige typer af skæreskiver ud fra viden om skivernes opbygning og forskellige segmenttyper.
- Ud fra viden om de enkelte værktøjers anvendelsesmuligheder udføre håndholdt våd- og tørboring herunder smigboring og håndholdt våd- og tørskæring.
- Foretage nødvendig understøtning i forbindelse med udførelse af opgaverne samt foretage fastgørelse af boremaskine med anker, vakuum, opspænding og lim i forbindelse med boring i loft.
- Ud fra kendskab til de enkelte værktøjers opbygning, vedligeholde udstyr.
- Beregne vægt og størrelse af de afskårne dele.
- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.
- Har viden om og kan anvende rigtige arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.
- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49641 Diamantskærer - Håndholdt skæring og boring Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.412,25
48968 - IT på byggepladsen

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende tidssvarende mobile IT-værktøjer i forbindelse med udførelsen af en byggesag på byggepladsen, herunder udføre arbejdet under hensyn til sikkerhed på byggepladsen og sikker håndtering af elektronisk data.

Fagnummer: 48968 IT på byggepladsen Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.551,50