Forbehold for prisændring

Alle priser er oplyst med forbehold for prisændring i finanslov 2023. Indtil denne er på plads, kan vi ikke med sikkerhed oplyse de korrekte priser for vores kurser.