Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontør - Brandsikring
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 0,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 0,00
Info om fag

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for fugebranchen.

Beskrivelse: Deltageren:
- Kan vælge brandfugemasse i henhold til de opstillede brandkrav og forventede bevægelser i fugen samt evt. mekanisk og kemisk belastning
- Kan udføre bagstop, brandisolering, keramisk bagstop i henhold til leverandørens brandtest
- Kan sikre at det valgte produkt er testet på de materialer/materiale-kombinationer, der skal brandfuges imellem
- Kan dimensionere og udføre lineære elastiske brandfuger i henhold til leverandørens brandtest
- Kan udføre kvalitetssikring og egenkontrol
- Kan bortskaffe overskydende materialer på forsvarlig og lovlig vis ud fra god praksis for bæredygtig adfærd inden for brancheområdet
- Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Har kendskab til danske og fælleseuropæiske brandklasser

Fagnummer: 49904 Fugemontør - Brandsikring Varighed 4 dage