Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontør - Drift og vedligehold af fuger
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 128,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 940,70
Info om fag

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor fugebranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med drift og vedligehold af fuger:
- Udføre drift og vedligehold af fuger af ved brug af forskellige typer af rengørings- og plejemidler.
- Udføre drift og vedligehold af fuger på baggrund af viden om fugens opbygning
- Beregne materialeforbrug og tidsforbrug ved drift og vedligehold af fuger
- Foretage nødvendigt vedligehold af det anvendte værktøj til drift og vedligehold af fuger
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49870 Fugemontør - Drift og vedligehold af fuger Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 940,70