Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontør - Specialfuger

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.813,80
Info om fag
49869 - Fugemontør - Specialfuger

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor fugebranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med fugning af specialfuger:
- Udføre specialfugning som ved maritime forhold, laboratorier, fødevareproduktion, structural glasing, glaslimning og forsegling mm, ved brug af forskellige typer af fugematerialer samt brug af relevant værktøj.
- Udføre specialfugearbejde med udgangspunkt i viden om fugens opbygning og anvendelsesmuligheder og under hensyntagen til vejrforhold.
- Beregne bredde og dybde af specialfugen samt mængder som er tilknyttet arbejdsprocessen.
- Foretage nødvendigt vedligehold af det anvendte værktøj til fugearbejdet.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49869 Fugemontør - Specialfuger Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.813,80