Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontør -Vandtæt fugning af bassiner og kanaler

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.813,80
Info om fag
49803 - Fugemontør -Vandtæt fugning af bassiner og kanaler

Målgruppe: Kurset er målrettet personer, der har eller søger beskæftigelse indenfor fugebranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med vandtæt fugning af bassiner og kanaler:
- Udføre vandtæt fugning af bassiner og kanaler med udgangspunkt i viden om det enkelte fugemateriales sammensætning og anvendelsesmuligheder.
- Beregne aktuel fugetykkelse og fugebredde samt mængder af fugemateriale, der skal anvendes til arbejdsopgaven.
- Foretage nødvendigt valg og vedligehold af værktøj og udstyr.
- Under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø og med udgangspunkt i gældende miljø og arbejdsmiljølovgivning, anvende ergonomisk rigtige arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.
- Forholde sig til god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49803 Fugemontør -Vandtæt fugning af bassiner og kanaler Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.813,80