Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontøruddannelsen hold 3 modul 10

13-04-2026
Fugemontøruddannelsen hold 3 modul 10
Next- Glostrup Fabriksparken 31 2600 Glostrup
5 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 4.381,85
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
49966 - Fugemontør - Praktisk tilrettelæggelse

Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte fra andre brancher, der ønsker beskæftigelse som fugemontør.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Selvstændigt tilrettelægge den praktiske udførelse af alle former for fugemontør- opgaver som f.eks.:
Indvendige og udvendige fuger, brandfuger, sanitetsfuger, vandtætte fuger mm.
- Vælge type værktøj og arbejdsmetode, der er mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet.
- Sikre at de stillede opgaver udføres kvalitets- og sikkerhedsmæssigt korrekt.
- Før og under fugemontøropgaven, udvise de fornødne sikkerhedsmæssige hensyn til bygningens brugere, forbipasserende og eventuelle andre håndværkere på arbejdspladsen.
- Tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, gældende bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Forholde sig til god praksis for bæredygtig adfærd inden for arbejdsområdet.

Fagnummer: 49966 Fugemontør - Praktisk tilrettelæggelse Varighed 4 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 832,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.377,60
45888 - Radonsikring i byggeriet

Målgruppe: Murere, og andre bygningshåndværkere for hvem uddannelsen er relevant. Det forudsættes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vurdere behov for radonsikring ud fra viden om lovkrav og grænseværdier ved opførelse af nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri.
Planlægge og tage forholdsregler, som modvirker indtrængen af radon ved udførelse af den nødvendige radonspærre i nybyggeri.
Lave opmåling og materialeberegning til udførelse af radonsikring.
Vælge egnet værktøj og materialer, herunder typer af membran samt klæber i overensstemmelse med de ønskede udfaldskrav, ved udførelse af en konkret opgave.
Udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 45888 Radonsikring i byggeriet Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.004,25