Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontøruddannelsen hold 3 modul 8

05-01-2026
Fugemontøruddannelsen hold 3 modul 8
Next- Glostrup Fabriksparken 31 2600 Glostrup
10 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.080,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 9.060,25
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
21571 - Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Arbejde med affaldsfraktioner med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed
Arbejde med affaldsfraktioner som sikrer størst mulig genbrug og genanvendelse ud fra en cirkulær tankegang
Arbejde med affaldsfraktioner som f.eks. beton, mineraluld, plast, stål, gips og tegl.
Vælge den optimale behandlingsform for fraktionen ud fra kendskab til de mulige behandlingsformer og under hensynet til økonomi, miljø, bæredygtighed og kvaliteten af slutproduktet
Arbejde med krav og regler om affaldssortering
Indrette byggepladsen således at affald sorteres korrekt
Tilrettelægge arbejdsprocesser der minimerer affald
Vurdere om restmaterialer kan genbruges/genanvendes
Udregne kostprisen for bortskaffelse af fagspecifikke affaldsfraktioner
Tage højde for fraktionsspecifikke arbejdsmiljøproblemer.
Afgrænse fraktionen ud fra oprindelse, farlige stoffer og kemisk sammensætning.
Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
Kan anvende korrekte arbejdsteknikker

Fagnummer: 21571 Affaldsfraktioner i cirkulært byggeri Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.551,50
44465 - Anvendelse af faldsikringsudstyr

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.
Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.
Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr.
Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

Fagnummer: 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.004,25
45565 - Brug af pc på arbejdspladsen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.
Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Fagnummer: 45565 Brug af pc på arbejdspladsen Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.978,30
49870 - Fugemontør - Drift og vedligehold af fuger

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse indenfor fugebranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med drift og vedligehold af fuger:
- Udføre drift og vedligehold af fuger af ved brug af forskellige typer af rengørings- og plejemidler.
- Udføre drift og vedligehold af fuger på baggrund af viden om fugens opbygning
- Beregne materialeforbrug og tidsforbrug ved drift og vedligehold af fuger
- Foretage nødvendigt vedligehold af det anvendte værktøj til drift og vedligehold af fuger
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49870 Fugemontør - Drift og vedligehold af fuger Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.031,90
49887 - Fugemontør - Håndholdt skæring af fuger

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for fugebranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Udføre skæring af fuger ved brug af forskellige typer af håndholdt værktøj.
- På baggrund af viden om fugens opbygning udføre håndholdt skæring af fuger.
- Vurdere dybde af fugen samt mængder/tid af den håndholdte skæring.
- Foretage nødvendigt vedligehold af det anvendte værktøj til drift og vedligehold af fuger 
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler. 
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49887 Fugemontør - Håndholdt skæring af fuger Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.031,90
43748 - Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan i det daglige arbejde på byggepladser:
Medvirke til at forbedre kommunikationen og samarbejdet med andre faggrupper ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andres arbejdsfunktioner.
Bidrage til at løse konflikter og motivere kolleger ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen.
Anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder i arbejdet med kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen.

Fagnummer: 43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.402,20
40164 - Stillads - Evakuering og redning i højde

Målgruppe: Ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning ved fald fra højde.
Gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line, ved hjælp af sele eller båre, herunder nedfiring og ophaling.
Yde førstehjælp.
Vælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt med baggrund i kendskab til EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel samt til AT-vejledning på området.

Fagnummer: 40164 Stillads - Evakuering og redning i højde Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.212,40