Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Fugemontøruddannelsen hold 3 modul 9

23-02-2026
Fugemontøruddannelsen hold 3 modul 9
Next- Glostrup Fabriksparken 31 2600 Glostrup
10 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.080,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 8.577,05
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
49904 - Fugemontør - Brandsikring

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for fugebranchen.

Beskrivelse: Deltageren:
- Kan vælge brandfugemasse i henhold til de opstillede brandkrav og forventede bevægelser i fugen samt evt. mekanisk og kemisk belastning
- Kan udføre bagstop, brandisolering, keramisk bagstop i henhold til leverandørens brandtest
- Kan sikre at det valgte produkt er testet på de materialer/materiale-kombinationer, der skal brandfuges imellem
- Kan dimensionere og udføre lineære elastiske brandfuger i henhold til leverandørens brandtest
- Kan udføre kvalitetssikring og egenkontrol
- Kan bortskaffe overskydende materialer på forsvarlig og lovlig vis ud fra god praksis for bæredygtig adfærd inden for brancheområdet
- Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Har kendskab til danske og fælleseuropæiske brandklasser

Fagnummer: 49904 Fugemontør - Brandsikring Varighed 4 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 832,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.377,60
49905 - Fugemontør - Lufttæthed, isolering og akustik

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for fugebranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- På baggrund af bygningsreglementets krav til lufttæthed, isolering og akustik udføre luft- og lydtætte fuger
- Vælge fugemasse i henhold til de opstillede krav samt forventede bevægelser i fugen herunder evt. mekanisk og kemisk belastning
- Udføre lydisolering og bagstop i henhold til leverandørens lydtest
- Sikre at det valgte produkt er testet på de materialer/materiale-kombinationer, der skal fuges imellem
- Dimensionere og udføre lineære elastiske fuger i henhold til leverandørens brandtest
- Udføre kvalitetssikring og egenkontrol
- Bortskaffe overskydende materialer på forsvarlig og lovlig vis ud fra god praksis for bæredygtig adfærd inden for brancheområdet
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler

Fagnummer: 49905 Fugemontør - Lufttæthed, isolering og akustik Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.595,70
49265 - Håndtering af uheld og ulykker

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder:
Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv.
Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Fagnummer: 49265 Håndtering af uheld og ulykker Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
49198 - Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Medvirke ved identifikation af skimmelsvamp i træmaterialer og andre organiske bygningsmaterialer.
Forestå forebyggelse og udbedring af skader fra skimmelsvamp i træmaterialer og andre organiske bygningsmaterialer.
Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Fagnummer: 49198 Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.813,80