Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.

12-08-2024
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
23-09-2024
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 10.400,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 61.415,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
47857 - Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.

Målgruppe: Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for godstransport med lastbil.

Beskrivelse: Deltageren kan:
• Føre og betjene køretøjet på en rationel og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed.
• Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udfører sikker og forsvarlig kørsel.
• Udføre lastsikring efter gældende regler samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
• Udfører førstehjælp i henhold til Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Deltageren har kendskab til:
• Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.
• Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.
• Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering, der kan relateres til arbejdet som fører af lastbil.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori C jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil
Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 47857 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. Varighed 50 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 10.400,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 61.415,00