Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

16-08-2023
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
20 dage Daghold
27-09-2023
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
20 dage Daghold
08-11-2023
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
20 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.680,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 23.112,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
40544 - Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i kollektivtrafik eller turistbusbranchen og som har erhvervet kørekort, kategori D-EP.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Varighed 20 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 2.680,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 23.112,00