Ledelse og medarbejderudvikling

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi tilbyder lederkurser til nye og erfarne ledere

Grundlæggende videooptagelse og redigering

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.402,20

Om kurset

Lær at lave instruktionsvideoer til brug for opgaver som fx

 • teknisk dokumentation
 • præsentationsmateriale til salg
 • hjemmeside og produktblade
 • instruktion og undervisning
 • e-handel.

OBS
Kurset kan også foregå som virksomhedshold på din virksomhed.


DU LÆRER

På kurset lærer du, på et grundlæggende niveau, at

 • anvende mobiltelefon, tablet eller andet digitalt udstyr til at optage videofilm i forbindelse med instruktion, salg, dokumentation af resultater eller præsentation i sin jobfunktion
 • at optage videofilm i forskellige beskæringer/indstillinger, der passer til indholdet af videofilmen
 • redigere dine optagelser
 • bruge tekster og dækbilleder til at underbygge budskabet i videofilmen
 • vælge et korrekt format til dine film, i forhold til, hvor de skal publiceres
 • udgive/lægge dine færdigredigerede film på et eller flere sociale medier og en videotjeneste.


6 GRUNDE TIL AT BRUGE VIDEO

 1. Vi husker levende billeder bedre end tekst.
 2. Du kan med video skabe en helt anden nærhed og identifikation hos din modtager, end du kan med tekst og et billede.
 3. Du kan meget lettere vise, hvad dit produkt kan med en video, end med en tekst.
 4. En instruktionsvideo, som alle kan tilgå på sin divice via en QR-kode, kan spare tid til sidemandsoplæring og sikre, at SOP´en overholdes.
 5. Når du er fortrolig med at fremstille og redigere instruktionsvideoer, er det nemt at ajourføre dem, når SOP´en opdateres. Det er i tråd med Lean-filosofien.
 6. Levende billeder siger mere end 1000 ord.

Info om fag
48754 - Grundlæggende videooptagelse og redigering

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende mobiltelefon, tablet eller andet digitaltudstyr til at optage videofilm i forbindelse med instruktion, salg, dokumentation, resultater eller præsentation i sin jobfunktion. Deltageren kan optage videofilm i forskellige beskæringer/indstillinger, der passer til indholdet af videofilmen.

Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere sine optagelser, så de kan bruges til præsentation, instruktion, dokumentation, resultater eller salg. Deltageren kan bruge tekster og dækbilleder til at underbygge budskabet i videofilmen. Deltagere kan, i redigeringen, vælge det korrekt format til sin film, i forhold til, hvor den skal publiceres.

Deltageren kan udgive/lægge sine færdigredigerede film på et eller flere sociale medier, og en videotjeneste.

Fagnummer: 48754 Grundlæggende videooptagelse og redigering Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.402,20