Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Learnmark Efteruddannelse

Håndtering af restprodukter på byggepladsen

02-10-2024
Håndtering af restprodukter på byggepladsen
Learnmark Horsens - AMU Vejlevej 150 8700 Horsens
3 dage Daghold Garantikursus
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 624,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 2.595,70
Info om fag
21531 - Håndtering af restprodukter på byggepladsen

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe restprodukter fra byggepladsen efter tidens mest bæredygtige praksis.
Indsamle og sortere restprodukter under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger.
Arbejde med håndtering af restprodukter i den daglige drift med fokus på bæredygtighed, genanvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur.
Arbejde med håndtering af restprodukter med fokus på social bæredygtighed.
Medvirke ved udarbejdelse af procedurer for håndtering af egne fagspecifikke restprodukter, ud fra kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse på byggepladsen.
Medvirke ved indretning af byggepladsen for eget fagspecifikke nærområde med fokus på bedst mulig sortering og håndtering af restprodukter.
Vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.
Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.

Fagnummer: 21531 Håndtering af restprodukter på byggepladsen Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.595,70
Filer