Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Learnmark Efteruddannelse

Sikkerhed og arbejdsmiljø

En sikker arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø er grundlaget for medarbejdernes fysiske og mentale trivsel. Fokus på arbejdsmiljø betaler sig og bidrager til fastholdelse i job, udvikling og produktivitet.

Learnmark Efteruddannelse gennemfører lovpligtige certifikatkurser og kurser for medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Kurserne holder dig løbende ajour med ny viden, og du får indsigt i at udvikle og fastholde fokus på det gode arbejdsmiljø.

Se relevante kurser

Arbejdsmiljø
Brandbekæmpelse
Ergonomi
Førstehjælp