Ledelse og medarbejderudvikling

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi tilbyder lederkurser til nye og erfarne ledere

Hvad Kasper Hjulmand kan lære dig om ledelse

I forbindelse med EURO2020 hørte jeg et interview med den danske landstræner Kasper Hjulmand. Han blev spurgt om de udfordringer, han som leder havde stået overfor efter Christian Eriksens hjertestop.

Hvad er god ledelse?

Han blev bl.a. spurgt om, hvad der kendetegner en god leder. Et af de første ord han nævnte var autencitet. Det at være sig selv, og at lede som den man er. At kende sine værdier og at kende sig selv. Når der opstår situationer, du ikke har forberedt, situationer du ikke kan læse om i en ledelsesbog, hvad så? Så er du selv det vigtigste værktøj.

At lære sig selv at kende er en udviklende proces, som både du og personerne omkring dig vil drage nytte af. Om det er ved hjælp af en personprofiltest, egne refleksioner over det, du gør, eller som følge af andres feedback til dig, så bidrager din selvbevidsthed til at styrke dit fundament som leder.

Værdibaseret ledelse

En øvelse, du kan lave, er at beskrive dit ledelsesgrundlag. Skriv lidt om, hvor du kommer fra, hvem dine forældre var, og hvad de troede på. Hvilke værdier havde de? Hvilke værdier og normer har du mødt i din opvækst, i skolen, blandt dine klassekammerater og lærere? Hvilken uddannelse og hvilke jobs har du haft? Hvad har disse lært dig om mennesker, og hvad du tænker om andre?

Når du har skrevet dette, kan du tænke over, om du vil bære de normer og værdier videre, eller om dit ledelsesgrundlag skal bygge på noget andet. Uanset, hvad du beslutter dig for, så skal du sørge for at efterleve dine værdier i praksis. Det giver ægthed i din lederrolle. Når du kommer i tvivl, og der ikke er nogen at spørge, så kan du stille dig selv spørgsmålet: ”Hvad vil være det rigtige at gøre?” Svaret på dette vil være rodfæstet i dine værdier. Du vil praktisere autentisk ledelse.

Autentisk ledelse

Når du leder autentisk, vil mennesker omkring dig vide, hvem du er, hvad de kan regne med, og hvad du forventer af dem. At være autentisk indgyder respekt, også selvom de ikke er enige med dig. De er måske uenige i dine beslutninger, men de respekterer dig som person. Når du leder autentisk, vil dine medarbejdere også optræde autentiske, og over tid vil I lære hinanden rigtig godt at kende. Dette kendskab er et effektivt redskab til at forebygge konflikter, være sammen på en motiverende måde og skabe mental tryghed i teamet og virksomheden. Du er simpelthen mere tryg sammen med personer, du kender godt.

5 gode råd

At udvikle sig til en autentisk leder er et valg, du skal træffe.

Her får du 5 gode råd til at påbegynde udviklingen når dit valg er truffet:

  1. Du skal afklare, om du ønsker at være leder. Dit ønske skal komme indefra, og ikke fordi andre mener, du skal være leder.
  2. Beskriv dit ledelsesgrundlag. Hvor du kommer fra, hvilke værdier du har, og hvad du vil med din ledelse. Hvem du vil være, når du leder, og hvad du vil huskes for.
  3. Efterlev dit ledelsesgrundlag i alt, hvad du gør. Træf dine beslutninger med udgangspunkt i dine værdier.
  4. Vær åben for, at dine kolleger og medarbejdere har et andet grundlag og andre værdier.
  5. Vær dig selv, samtidig med at du udvikler dig og lærer nyt.

Hvad jeg lærte af Kasper Hjulmand

Hvis du beslutter dig for at lære dig selv at kende, må du forberede dig på, at du er begyndt på et livslangt projekt. Der er altid nyt at lære, og hver gang du har lært noget, er du et andet sted end før. Søg inspiration, lyt til mennesker omkring dig og anerkend forskellighed som en styrke til at udvide din horisont.

Hvad lærte jeg så af Kasper Hjulmand? Lær dig selv at kende og vær dig selv.

Bliv en bedre leder - ta' på kursus

Vil du have flere værktøjer til at blive en bedre leder?

Så kan du hente inspiration i vores kurser om ledelse.