Lean og bæredygtighed

Lean og bæredygtighed

Hvordan kan Lean bruges til at arbejde med bæredygtighed?

Lean er en tilgang til procesforbedring, som har fokus på at reducere spild og øge effektiviteten i en virksomheds processer.
Lean kan bruges til at arbejde med bæredygtighed ved at identificere og reducere spild og ressourceforbrug i virksomhedens processer og produktionslinjer. Dette kan omfatte at reducere energi- og vandforbrug, mindske affaldsmængder og begrænse emissioner af skadelige stoffer. Lean kan også bidrage til en mere bæredygtig forretningsmodel ved at øge fokus på produktets livscyklus, herunder genbrug, genanvendelse og affaldshåndtering. Endelig kan Lean hjælpe med at opbygge en kultur af bæredygtighed i organisationen ved at integrere bæredygtighed i virksomhedens strategi, mål og daglige aktiviteter.

Der er flere trin til at starte arbejdet med Lean i en virksomhed

Forberedelse
Start med at sætte dig ind i Lean-filosofien og -principperne. Læs bøger og artikler, og deltag i workshops og seminarer, der introducerer Lean.
 
Identifikation af områder, der kan forbedres
Analysér virksomhedens processer og identificér områder, der kan forbedres ved at reducere spild og øge effektiviteten.

Planlægning
Udvikl en plan for, hvordan Lean-principperne kan implementeres i de identificerede områder. Dette kan omfatte at definere mål, udpege teammedlemmer og fastlægge en tidsplan.

Implementering
Implementér Lean-principperne i praksis og begynd at monitorere resultaterne. Dette kan involvere træning af medarbejdere, oprettelse af systemer og procedurer og udførelse af forbedringsprojekter.

Opfølgning
Overvåg resultaterne af Lean-implementeringen og foretag løbende justeringer og forbedringer. Sørg for at evaluere de positive og negative aspekter af implementeringen og brug disse erfaringer til at forbedre processen i fremtiden.

Og hvor skal du så begynde?

Det afhænger af, hvor du er 😊

Ovenstående trin skal ikke nødvendigvis gennemføres i den rækkefælge, de er skrevet. De fleste virksomheder er jo allerede i gang.

Hvis du skal arbejde med Lean for første gang, er det en god ide at lære om filosofien bag Lean.

Lean-filosofien er en tilgang til forretningsledelse og procesforbedring, som har til formål at eliminere spild og øge effektiviteten i en virksomheds processer. Lean-filosofien blev oprindeligt udviklet af Toyota i Japan og er siden blevet adopteret af organisationer over hele verden.

De grundlæggende principper i Lean-filosofien

Værdiskabelse
Identifikation af kundens værdi og fokus på at skabe værdi for kunden. Værdiskabelse af den del af vores processer, der tilføjer værdi for kunden. Man kan sige, at det er de aktiviteter eller processer, der bidrager til at skabe en tjeneste eller et produkt, som kunden er villig til at betale for.
 
I en bæredygtighedssammenhæng kan vi også se klimaet, naturen og mennesker som vores kunder. Vi kan spørge os selv, om vores processer tilfører vores omgivelser værdi, eller om vi trækker værdi ud af vores omgivelser. Forbruger vi unødigt tid, materialer, råstoffer og tilfører vi omgivelserne affald, klimagasser og stress i unødigt omfang?

Synliggørelse
Kortlæg værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan fjerne spild.
Værdistrømskortlægning (også kaldet VSM - Value Stream Mapping) er en metode inden for Lean, der bruges til at kortlægge og analysere en virksomheds processer for at identificere og eliminere spild og forbedre effektiviteten.

Ved at visualisere og kortlægge processen, fra råmateriale til færdigt produkt, giver værdistrømskortlægning et overblik over, hvordan værdi skabes i processen, og hvor der er potentiale for forbedring.

Værdistrømskortlægning omfatter normalt flere trin, herunder:
  • Identifikation af produktionsprocessens begyndelse og slutning, og definerende hvad produktet er.
  • Identifikation af alle de trin, der er involveret i processen fra start til slut, samt tiden og omkostningerne involveret i hvert trin.
  • Opdeling af processen i værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter.
  • Identifikation af spild i processen, såsom ventetid, overproduktion, unødvendig bevægelse eller overbearbejdning.
  • Identifikation af potentielle forbedringer og udvikling af en plan for implementering af disse forbedringer.
Værdistrømskortlægning er en værdifuld metode til at identificere ineffektive processer og spild og kan hjælpe virksomheder med at reducere omkostninger, forbedre kvaliteten, øge produktiviteten og producere mere bæredygtigt.
Flow
Flow i Lean refererer til en proces, hvor materialer, information og mennesker bevæger sig jævnt og hurtigt gennem produktionssystemet. Flow opnås ved at minimere eller eliminere enhver form for forsinkelse, stop eller forhindring i produktionsprocessen.
 
For at opnå et godt flow i produktionen er det nødvendigt at fokusere på at reducere spild, herunder overproduktion, unødvendig bevægelse, ventetid og overbearbejdning. Dette kan opnås ved at anvende forskellige Lean-værktøjer og -teknikker, såsom værdistrømskortlægning, 5S, Standardiseret arbejde, Heijunka (udjævning) og Just-In-Time (JIT) produktion.
Et jævnt flow i produktionen hjælper med at minimere lagerniveauer og ressourceforbrug, samtidig med at det giver en mere stabil produktion og hurtigere leveringstider.

Træk
Produktion af varer og tjenester i henhold til kundens efterspørgsel, i modsætning til at producere varer på lager. Det er en produktionsmetode, hvor produktionen udføres på baggrund af kundeordrer eller pull. Dette betyder, at produktionen starter, når der er en efterspørgsel fra kunden, og det tilstræbes at producere og levere varerne så hurtigt som muligt.
 
I modsætning til push-metoden, hvor der produceres varer i store partier i forventning om kundeordrer, er træk-metoden mere fleksibel og tilpasser produktionen til den aktuelle efterspørgsel.

Træk-metoden kan implementeres ved hjælp af Just-in-Time (JIT) produktion, hvor varer produceres og leveres til kunden i den rigtige mængde og kvalitet, når de er nødvendige, uden at der er nogen form for lagerbinding eller spild.

Kontinuerlig forbedring
Konstante forbedringer i alle aspekter af virksomheden ved at eliminere spild og optimere processer.
Kontinuerlig forbedring eller løbende forbedringer er en grundlæggende tankegang i Lean, hvor en organisation stræber efter at forbedre sig hele tiden, både i små og store skridt, ved at identificere og eliminere spild og ineffektive processer.

Kontinuerlig forbedring indebærer, at medarbejderne løbende evaluerer og forbedrer deres processer og systemer ved at identificere og eliminere spild og ineffektivitet og implementerer nye metoder og teknikker, der forbedrer kvaliteten og effektiviteten.

For at opnå kontinuerlig forbedring er det nødvendigt at have en kultur, der støtter og fremmer en åben og konstruktiv tilgang til forbedringer. En kultur, hvor der er psykologisk tryghed, og hvor alle medarbejdere bliver engagerede i forbedringsprocessen og opfordres til at dele deres ideer og feedback.
Kontinuerlig forbedring kan opnås ved hjælp af forskellige Lean- og ledelsesværktøjer, såsom værdistrømskortlægning, 5S, Standardiseret arbejde, Kaizen-events, Situationsbestemt ledelse og ledelsesbaseret coaching. Disse metoder og teknikker hjælper med at identificere og eliminere spild og ineffektivitet og giver mulighed for at forbedre processerne og effektiviteten løbende.

Til sidst

Lean-filosofien handler om at opbygge en kultur af konstant forbedring og innovation, hvor medarbejderne er engagerede i at finde og fjerne spild i alle dele af virksomheden.
Ligesom Lean handler om kultur, så er det samme tilfældet med bæredygtighed. Hvor vi traditionelt har sat lighedstegn mellem succesfuld virksomhedsdrift og bundlinje, så rækker virksomhedens ansvar i dag videre. Vi skal i dag og i fremtiden balancere vores produktion mellem tre bundlinjer: Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje.

Den miljømæssige bundlinje
Søg balance mellem natur og produktion, nedbring belastningen af klimaet og luft og bidrag til sunde jorder og rent vand.

Den sociale
Forøg livskvalitet, skab relationer til samfundet og styrk ledelse på alle niveauer.

Økonomiske bundlinje
Forebyg usikkerheder, skab merværdi og optimér ressourceanvendelse.
Evner vi dette, kan vi producere ansvarligt til glæde for kunder, leverandører, ledelse, medarbejdere, miljøet og klimaet.

Se vores kurser inden for lean

https://kursus.learnmark.dk/undergruppe/lean/