Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil

14-08-2024
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
25-09-2024
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
06-11-2024
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 4.160,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 21.024,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
47855 - Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil

Målgruppe: Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for godstransport med lastbil, jf. Færdselsstyrelsens regler herfor. Deltageren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori C. Deltageren skal være fyldt 21 år senest ved uddannelsens afslutning.

Beskrivelse: Deltageren kan:
• Føre og betjene køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed.
• Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udfører sikker og forsvarlig kørsel.
• Udføre lastsikring efter gældende regler samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
• Udfører førstehjælp i henhold til Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Deltageren har kendskab til:
• Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.
•Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.

Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering, der kan relateres til arbejdet som fører af lastbil.

Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil Varighed 20 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 4.160,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 21.024,00