Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Intro til arbejde med fleksible fugematerialer

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 4.159,50
Info om fag
20834 - Intro til arbejde med fleksible fugematerialer

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring

Beskrivelse: Deltagerne:
- Har grundlæggende kendskab til byggepladser og arbejdsmarkedsforhold i bygge- og anlægsbranchen.
- Har grundlæggende kendskab til bygningskonstruktion og bygningskategorier.
- Introduceres til brancheområdet arbejdet med fleksible fugematerialer.
- Har kendskab til og kan anvende almindeligt værktøj og tekniske hjælpemidler til udførelse af fleksible fuger.
- Kan vælge og anvende korrekt og egnet værktøj til udvalgte arbejdsprocesser.
- Har kendskab til regler for bortskaffelse og genanvendelse af udvalgte materialer i forbindelse med arbejde med fleksible fugematerialer.
- Kan udføre simple opgaver med fleksible fugematerialer.
- Har kendskab til grundprincipper i cirkulær økonomi og bæredygtig adfærd inden for området.
- Har kendskab til regler for arbejdets udførelse under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø
- Kan arbejde ergonomisk korrekt.

Fagnummer: 20834 Intro til arbejde med fleksible fugematerialer Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 1.040,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 4.159,50