Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Learnmark Efteruddannelse

Introduktion til førstehjælp på jobbet

18-04-2024
Introduktion til førstehjælp på jobbet
EKSTERN Chr. Nielsens Vej 3 8700 Horsens
0,4 dage Daghold
18-04-2024
Introduktion til førstehjælp på jobbet
EKSTERN Chr. Nielsens Vej 3 8700 Horsens
0,4 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 0,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 0,00
Info om fag
42730 - Introduktion til førstehjælp på jobbet

Målgruppe: AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

Deltageren kan:
-gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,
-forklare hvordan ulykken standses,
-udføre nødflytning på jord og fra bil,
-forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet,
-undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret,
-lægge en person i aflåst sideleje,
-standse en sprøjtende blødning,
-formulere en korrekt alarmering.

Fagnummer: 42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet Varighed 0,4 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 83,20 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 510,30