Lean-kørekort

- vælg mellem undervisning på skolen og fjernundervisning

Lean-kørekortet er for dig, der arbejder eller gerne vil arbejde i industrien. Med Industriens Lean-kørekort får du et
grundlæggende kendskab til Lean.


Efter kurset

  • forstår du effekten af Lean, så du kan bidrage til at få Lean-processer til at fungere i din virksomhed
  • har du viden, så du kan styrke virksomhedens udvikling, vækst og resultater.

Efter forløbet får du et Lean-kørekort som bevis.

DIT UDBYTTE

Når du har gennemført forløbet, som består af 4 AMU-kurser, kan du

  • forstå og arbejde med Lean
  • udføre værdistrømsanalyser og sikre god Lean-kultur
  • arbejde med forandring og problemløsning
  • arbejde med Lean-målstyring.

Lean-kørekortet består af 4 AMU-kurser

  • Produktionsoptimering ved hjælp af Lean 40658
  • Lean - værktøjsanvendelse for operatører 49086
  • Systematisk problemløsning for operatører 43939
  • Lean-support i produktionen 47085

OBS

Har du taget disse 4 AMU-kurser inden for de seneste to år, kan du også få Lean-kørekortet. Log ind på Min Profil via www.amukurs.dk for at udskrive kørekortet.

Du kan også tage Lean-kørekortet som selvvalgt uddannelse. Læs mere om selvvalgt uddannelse på www.ikuf.dk

Lean-kørekort
04-04-2022
Lean-kørekort
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
10 dage Daghold
12-10-2022
Lean-kørekort
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
10 dage Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 1.516,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 6.734,00
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring.
Afprøvet kaizen-forbedringscyklus i praksis.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
I samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 lean-principper, De 7 Spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesser.

Fagnummer: 49086 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 3.137,00

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via kaizentavle samt facilitering af forbedringstiltag.
Værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen.

Fagnummer: 47085 Lean support i produktionen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 380,00 Uden for målgruppe: DKK 1.392,80

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Indsigt i de fem lean-principper samt kendskab til et udvalg af lean-værktøjer om spildtyper og flow.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
I samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering.

Fagnummer: 40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 811,40

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde som operatør i en produktionsvirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Fagnummer: 43939 Systematisk problemløsning for operatører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 380,00 Uden for målgruppe: DKK 1.392,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jannie Lund Sørensen
Kursussekretær
Skriv en besked
Download faktaark