Lufttæthed 2020 for byggepladsansvarlige
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 504,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 3.030,80
Info om fag

Målgruppe: Faglærte bygningshåndværkere og andre med lignende erfaring, som har eller søger job som byggepladsleder eller lignende inden for nybyggeri og energirenovering.

Beskrivelse: Deltageren kan vejlede i korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020
ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Dette indebærer, at deltageren
har forståelse for lovgivningen og kan se sammenhæng og begrundelser for tæthedskravene, herunder krav til isolering, fugt, dugpunkter, kuldebroer, transmissionstab, indeklima og ventilation.
kan anvende forskellige digitale værktøjer til at kontrollere og dokumentere ovenstående, herunder anvende energirammeberegningsprogrammer, og vide hvilke bygningsmæssige parametre, der kan påvirke energirammen i positiv/negativ retning.
kan udarbejde løsningsforslag til udformning, funktion og byggetekniske detaljer for tæthedsplanet i såvel store som små bygninger, så der opstår sammenhæng i grænseflader mellem forskellige fagentrepriser.
kan lokalisere og analysere de praktiske tæthedsproblemer og planlægge udførelsen af disse i en given bygning ud fra projektmaterialet så fejl og mangler undgås, og kvaliteten af tæthedsplanet fastholdes.
kan udarbejde tegninger og tjekskemaer over detaljer, for at sikre deres bygbarhed bl.a. ved at udvælge egnede systemløsninger.
kender til mulighederne for kontrol og dokumentation med termografering, fugtmåling, skimmelmåling og Blower Door-test.
Arbejdet planlægges og udføres under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende miljø- og
arbejdsmiljø.

Fagnummer: 48550 Lufttæthed 2020 for byggepladsansvarlige Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 504,00 Uden for målgruppe: DKK 3.030,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Skriv en besked