Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 832,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.377,60
Info om fag
47664 - Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere

Målgruppe: Faglærte bygningshåndværkere og andre med lignende erfaring, der har eller søger beskæftigelse inden for nybyggeri og energirenovering.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og vejlede i samt udføre korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Dette indebærer, at deltageren
kender sammenhæng og begrundelser for tæthedskravene herunder krav til isolering, fugt, dugpunkter, kuldebroer og indeklima.
kan analysere et givent projekt, så der kan skabes god bygbarhed, hvor konstruktioner, samlingsdetaljer og udførelsesmetoder er tænkt igennem, så kvaliteten af tæthedsplanet sikres.
har kendskab til kvalitetssikring, kontrol og dokumentation af det udførte tæthedsplan ved hjælp af digitale værktøjer.
skal, ud fra en helhedsbetragtning, kunne identificere de praktiske tæthedsproblemer i bygningsklasse 2020, og være i stand til at planlægge, udvælge og udføre egnede tæthedssystemer og praktiske tæthedsløsninger i samarbejde med andre, så svigt og skader ikke opstår.
skal praktisk kunne udføre byggetekniske detaljer i tæthedsplanet, i såvel store som små bygninger.
Arbejdet planlægges og udføres under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø

Fagnummer: 47664 Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere Varighed 4 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 832,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.377,60