Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 504,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 3.030,80
Info om fag

Målgruppe: Faglærte bygningshåndværkere og andre med lignende erfaring, der har eller søger beskæftigelse inden for nybyggeri og energirenovering.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og vejlede i samt udføre korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Dette indebærer, at deltageren
kender sammenhæng og begrundelser for tæthedskravene herunder krav til isolering, fugt, dugpunkter, kuldebroer og indeklima.
kan analysere et givent projekt, så der kan skabes god bygbarhed, hvor konstruktioner, samlingsdetaljer og udførelsesmetoder er tænkt igennem, så kvaliteten af tæthedsplanet sikres.
har kendskab til kvalitetssikring, kontrol og dokumentation af det udførte tæthedsplan ved hjælp af digitale værktøjer.
skal, ud fra en helhedsbetragtning, kunne identificere de praktiske tæthedsproblemer i bygningsklasse 2020, og være i stand til at planlægge, udvælge og udføre egnede tæthedssystemer og praktiske tæthedsløsninger i samarbejde med andre, så svigt og skader ikke opstår.
skal praktisk kunne udføre byggetekniske detaljer i tæthedsplanet, i såvel store som små bygninger.
Arbejdet planlægges og udføres under hensyntagen til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø

Fagnummer: 47664 Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 504,00 Uden for målgruppe: DKK 3.030,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Skriv en besked