Økonomi

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.  

Læs mere om VEU-godtgørelse på Borger.dk.

Materialer

Når du er på kursus, låner du undervisningsmaterialer som fx lærebøger og kompendier.

Ønsker du at købe undervisningsmaterialerne, skal du aftale med din underviser.

Særligt for virksomheder

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

Learnmark Efteruddannelse kan tillægge et beløb til normprisen som betaling for en særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Tillægget kan ikke overstige beløbsloftet, som er fastsat i Finansloven.

Tillægspris for hold med færre kursister end det annoncerede minimumantal 

Learnmark Efteruddannelse kan aftale med en virksomhed, at denne betaler en tillægspris for, at institutionen gennemfører undervisningen med færre kursister end det antal kursister, der er annonceret som minimum for gennemførelse.

Afkortning af AMU-kurser

Learnmark Efteruddannelse kan afkorte kursustiden for deltagere på AMU-kurser, der har dokumenterede kompetencer, som svarer til nogle af AMU-kursets godkendte mål, og hvis AMU-kurset afsluttes med en centralt stillet prøve.

Kompetencer kan eventuelt dokumenteres ved en individuel kompetencevurdering.

Få gratis hjælp til afregning af refusionsmidler

På Learnmark Efteruddannelse kan du få gratis hjælp til alt lige fra indkaldelse af medarbejdere til afregning af refusionsmidler – det kalder vi Totalløsning. Læs mere om Totalløsning her.


Forplejning og indkvartering

Forplejning

Kurserne er som udgangspunkt uden forplejning. 

Læs mere om forplejning under punktet Kantiner på denne side.

Indkvartering - beskæftigede

For at blive indkvarteret, mens du er på kursus, skal du som udgangspunkt have en samlet transport på 120 km. fra din bopæl til Learnmark Horsens og retur eller mere end 1,5 time med offentlig transport hver vej.

Kursussekretærerne hjælper gerne med at booke indkvartering og sørge for forplejning. Vær dog opmærksom på, at der kun ydes tilskud på op til 550 kr. pr. kursist pr. døgn. Udgifter herover bliver virksomheden faktureret for.

Learnmark Horsens har desværre ikke et skolehjem, og vi indkvarterer derfor kursister på hotel. Prisen afhænger af, hvilken type indkvartering du vælger.

Du kan blive indkvarteret før undervisningsforløbets start, hvis det er meget besværligt for dig at rejse på selve undervisningsdagen.

Indkvartering - ledige

Er du ledig, skal du have bevilget indkvartering via dit lokale jobcenter, som booker og betaler for indkvartering. Spørg din jobkonsulent for yderligere info.

Kontakt

Kontakt gerne kursussekretærerne for flere oplysninger - find deres kontaktoplysninger her på siden.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen kan ses under de enkelte kurser.

Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med finansloven.


Videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld kursuspris, når du deltager i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.).

Fuld deltagerbetaling fremgår af informationerne om det enkelte kursus på learnmark.dk

Eksempler på videregående uddannelser:

  • Universitetsuddannelse (fx cand.mag., bachelor, master, ph.d.)
  • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
  • Diplomuddannelse, dvs. en uddannelse på professionsbachelorniveau gennemført på deltid
  • Erhvervsakademiuddannelse (fx el-installatør)
  • VVU (Akademiuddannelse i fx kommunikation og formidling, ledelse, økonomi og ressourcestyring)
  • Statonom og merkonom.

Befordingsgodtgørelse

Har du transport mellem din bopæl og uddannelsessted, kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 km. på 1,12 kr. efter gældende regler for AMU-kurser.

Læs mere om befordringstilskud på borger.dk.

Afmeldelse og udeblivelse

Learnmark Efteruddannelse opkræver gebyr, hvis man melder afbud til et kursus.

Du skal melde afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart.

Udebliver du fra uddannelsens første dag, skal du betale

  • 2.500 kr. for kurser med en varighed til og med37 lektioner
  • 3.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 37 lektioner.


Melder du fra mindre end en uge før uddannelsens første dag, skal du betale 

  • 1.500 kr. for kurser med en varighed til og med 37 lektioner
  • 2.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 37 lektioner.

Gebyret bortfalder, hvis kursuspladsen overdrages til en anden, eller hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.