Moduloversigt: Den grundlæggende lederuddannelse

Modul 1: LEDELSE OG DET PERSONLIGE LEDERSKAB

 • Introduktion til uddannelsesforløbet
 • Fokus på dig selv som leder
 • Sæt ord på dine udfordringer og mål
 • Viden om lederrollen – teorier og begreber
 • Indsigt i planlægning, prioritering og uddelegering af opgaver
 • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering.

Modul 2: KOMMUNIKATION SOM LEDELSESVÆRKTØJ OG MØDELEDELSE

 • Generelt om kommunikation – hvad er det egentlig?
 • Aktiv lytning og det at fange signaler
 • Spørgeteknik og at give feedback
 • God mødeledelse, herunder strategi, planlægning og facilitering.

Modul 3: KONFLIKTHÅNDTERING OG VANSKELIGE SAMTALER

 • Konflikters natur, og hvordan de opstår
 • Konflikttrappen og forskellige former for konflikter
 • Redskaber til at håndtere og forebygge konflikter
 • Redskaber til den svære samtale og den adfærdskorrigerende samtale.

Modul 4: SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

 • Definition af situationsbestemt ledelse
 • Lær at motivere, skabe trivsel og arbejdsglæde
 • Sådan engagerer du dine medarbejdere
 • Redskaber til at skabe handling og resultater
 • Sådan øger du effektivitet og produktivitet uden at skabe stress og dårlig trivsel.

Modul 5: FORANDRINGSLEDELSE

 • At lede under forandring – og få medarbejderne med
 • Vigtigheden af at lytte til medarbejdernes idéer
 • Hvordan vælges de bedste idéer?
 • At skabe accept for forandringer.

På dette sidste modul samler du op på hele uddannelsesforløbet. Du lægger en plan for hvordan du fastholder og anvender det du har lært i din hverdag.