Praktisk info

Jobrettet uddannelse

Er du ledig og dagpengeberettiget, og er du ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse? Så har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter de første fem ugers ledighed.

Nogle kurser er fritaget for karensperioden på de 5 uger, og her kan du begynde fra din første ledighedsdag.

Ledige med ret til jobrettet uddannelse kan løbende tilmelde sig kurser inden for én og samme erhvervsgruppe, som fremgår af den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse https://www.star.dk/media/20397/6-ugers-jobrettet-uddannelse-national-positivliste.pdf

Kurserne kan samlet have en varighed på op til seks uger. Er du ledig og over 25 år, skal de afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder. Er du ledig og under 25 år, skal de afholdes inden for en referenceperiode på seks måneder.

Starter du på et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, kan du fortsætte kurserne i ledighedsperioden, forudsat at kurset/kurserne i forløbet er i samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at du har ret til jobrettet uddannelse.

Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Ring til vores kursussekretærer og hør mere om dine muligheder.

  • Jette V. Nielsen, T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk
    Medarbejderudvikling, bygge og anlæg, IT, ledelse, lean og kvalitet

  • Gitte Kjærby Bekker, T: 88 16 36 46, E: gkb@learnmark.dk
    Lager og logistik, personbefordring, godstransport, svejsning, metalindustri spåntagende og CNC, administration, salg, regnskab og løn

  • Jannie Lund Sørensen, M: 42127239 E: jsb@learnmark.dk
    IT, Regnskab, Administration

Særligt for visiterede til fleksjob

Jobcenteret afgør, om du som ledig fleksjobvisiteret har ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere om dine muligheder.

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du tidligere har arbejdet som ufaglært og nu gerne vil have papir på dine kompetencer, kan du med fordel få lavet en realkompetencevurdering (RKV).

Learnmark Efteruddannelse kan realkompetencevurdere dig inden for den uddannelse, du ønsker at tage.

Realkompetencevurderingen kan være en samtale og praktiske og teoretiske prøver, og den skal synliggøre det, du allerede kan og dine erfaringer inden for faget.

Efter realkompetencevurderingen får du lavet en uddannelsesplan, som viser, hvor meget merit du kan få, og dermed hvor meget skolegang og evt. praktisk erfaring du mangler, før du kan blive faglært.

Økonomi

Er du ledig, og vil du gerne i gang med en uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter for at få mere viden om finansiering af en kompetencevurdering og økonomi under din uddannelse, som fx tilskud til voksenlærlingeløn.