Praktisk projektledelse i byggeriet

Arbejder du med ledelse og ledelsesopgaver i byggeriet, eller har du ambition om at komme til det? Så er uddannelsen Praktisk ledelse i byggeriet et godt tilbud til dig.

Dit udbytte

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i din virksomhed. Du lærer at organisere opgaverne ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri opgavernes mål til tiden og inden for de fastlagte rammer. 
 
Uddannelsen sætter fokus på alle opgavernes faser. Du får værktøjer, der hjælper dig med at bevare overblikket og styre projekter og opgaver fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser og opgaver at håndtere opgavernes mange udfordringer. Samtidig får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i teamet.

Undervisningsform

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling, og tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul indeholder en mindre prøve. 

Du vil også møde andre formænd, entrepriseledere og selvstændige, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et fagligt ledernetværk.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne ledere, til formanden, entrepriselederen, den selvstændige, håndværksmestre og lignende, der har behov og lyst til et større indblik i ledelse af opgaver og teams. 

Indhold

MODUL 1:

Sikkerhed på byggepladsen  
Du lærer at
 • håndtere arbejdsmiljøproblemer
 • vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger
 • anvende anerkendende dialog for at fremme sikkerhedsadfærd
 • fremme arbejdsmiljøet ved assertive kommunikationsværktøjer
 • forstå byggepladsens teknologiske og organisatoriske udvikling og perspektiverne heri.
 Varighed: 1 dag
Kursusnr.: 20897
 
Anvendelse af jura i byggeanlægsbranchen 
Du lærer:
 • Grundlæggende jura i relation til AB18, ABR18 og ABT18
 • Håndtering af tidsplaner
 • Viden om vinterforanstaltninger
 • Sammensætning af dagsorden og referat af byggemøder, samt udarbejdelse og anvendelse af aftalesedler. 
Varighed: 2 dage
Kursusnr.: 49746
 

MODUL 2
 
Ledelse af teams 
Du lærer:
 • Organisering og ledelse af produktionsgrupper/teams på operationelt niveau
 • Tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin
 • Organisering og sammensætning af grupper ud fra aktuelle behov og opgaver
 • Tilpasning af lederstil og anvendelse af denne, til gruppers forskellige udviklingstrin og beslutningskompetence.
Kursusnr.: 43573
Varighed: 3 dage
 
 
MODUL 3
 
Planlægning i bygge- og anlægsbranchen 

Du lærer at
 • planlægge udførelse af bygge- og anlægsarbejde og forbedre byggeproduktionen
 • tilrettelægge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle byggeprocessens faser
 • anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder
 • planlægge bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spildt og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri
 • anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.
 Kursusnr.: 48982
Varighed: 3 dage