Den videregående lederuddannelse

De bedste ledere er dem, som løbende udfordrer sig selv og investerer i at lære nyt - og det kan du på denne videregående lederuddannelse.

Dit udbytte

De bedste ledere er dem, som løbende udfordrer sig selv og investerer i at lære nyt - og det kan du på denne videregående lederuddannelse.

Uddannelsen løber over 12 intensive dage og er målrettet ledere, der allerede har gennemført den grundlæggende lederuddannelse, og som ønsker at tage det næste vigtige skridt på deres vej til at blive bedre ledere.

På uddannelsen beskæftiger vi os blandt andet med emner som teamledelse, anerkendende ledelse, organisation, coaching og lederens redskaber til kompetenceudvikling og forebyggelse af stress.

Som sidegevinst til den nye indsigt får du mulighed for at sparre med ledere fra andre brancher og organisationer og opbygge et stærkt netværk.

MÅLGRUPPE

Ledere, der allerede har gennemført den grundlæggende lederuddannelse, og som ønsker at tage det næste vigtige skridt til at blive en bedre leder.

KURSUSINDHOLD

Modul 1

Ledelse af teams
At få et team til at yde det optimale kræver indsigt, energi og viljen til at ville. Det stiller store krav til dig som leder. Du skal kunne motivere og skabe et team, der selv tager ansvar. Du skal kende tegn på det dysfunktionelle team og vide, hvordan det håndteres. På dette modul lærer du at skabe de optimale rammer for dit team, så du kan opnå de bedste resultater.


Modul 2

Organisationens strukturelle opbygning
Du lærer, hvordan din organisation er opbygget. Hvor mange lag er der i organisationen, og hvilken betydning har det for dit ledelsesrum? Hvordan bruges mission, vision og strategi, og hvordan skal du i din lederrolle omsætte det til hverdagens handlinger?

Anerkendende ledelse
Du får indsigt i, hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse, og hvordan du kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer og til sikring af en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.


Modul 3

Coaching som ledelsesværktøj
På dette modul lærer du på et grundlæggende niveau at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling inden for dit eget arbejdsområde.


Modul 4

Lederens redskaber til kompetenceudvikling
At fastholde de gode medarbejdere og sikre, at de hele tiden udvikler sig, er essentielt for organisationen. Du lærer om kompetenceudviklingsmetoder, så du kan bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov. Du arbejder med MUS-samtalen som værktøj.

Lederens værktøjer til at forebygge stress
Efter kurset kan du anvende metoder til håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemer, herunder psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning samt igangsætte handlinger der imødegår disse.

Uddannelsen afrundes med et tilbageblik på hele forløbet og binder viden fra de fem moduler sammen.